Erakooli tegevuse rahastus koosneb Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldatud tegevuskulutoetusest, kohaliku omavalitsuse toetusest ja kooli õppemaksust (mis 2018/2019 on väiksem kui 35% kuutöötasu alammäärast).

PJK õppemaks on 2018/2019 õppeaastal 1210 eurot aastas. Vanemad tasuvad 1/4 aastasest õppemaksust iga aasta 5. juuliks enne vastava õppeaasta algust ning vastava õppeaasta õppemaksu jääk tasutakse õppeaasta jooksul igakuiselt 10 võrdses osas septembrist juunini k.a iga kuu 10. kuupäevaks, esitatud arve alusel.

Õppemaks katab riikliku õppekava täitmisega seotud täiendavad kulud, sh diferentseeritud õpe ja õpikeskkonna loomine.

Rahaliste raskustega PJK peredel on võimalik taotleda õppemaksuvabastust 10-100%.
 
Õppemaksuvabastuse korraga saab tutvuda siin