Erakooli tegevuse rahastus koosneb Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldatud tegevuskulutoetusest, kohaliku omavalitsuse toetusest ja kooli õppemaksust (mis 2021/2022 on väiksem kui 25% kuutöötasu alammäärast).

PJK õppemaks 2021/2022. õppeaastal on 1331 eurot aastas. Vanemad tasuvad 1/4 aastasest õppemaksust iga aasta 5. juuliks enne vastava õppeaasta algust ning vastava õppeaasta õppemaksu jääk tasutakse õppeaasta jooksul igakuiselt 10 võrdses osas septembrist juunini k.a iga kuu 10. kuupäevaks, esitatud arve alusel.

Õppemaks katab riikliku õppekava täitmisega seotud täiendavad kulud, sh diferentseeritud õpe ja õpikeskkonna loomine.

Rahaliste raskustega PJK peredel on võimalik taotleda õppemaksuvabastust 10-100%.
 
Õppemaksuvabastuse korraga saab tutvuda siin

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele
Küsimuste või arusaamatuste korral palun pöörduge kooli raamatupidamisse. 
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish