KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED KOOLI KOHTA

Mis on Püha Johannese Kool?
Püha Johannese Kool (PJK) on kristlik kogukonnakool, mis avas oma uksed 2013. aastal. Koolis õpib ca 550 õpilast 1.-11. klassini. Kool on kasvanud järk-järgult, igal aastal lisanduvad uued esimesed klassid.
2022. aastal jõudis meie esimene lend 10. klassi ja avasime gümnaasiumiastme. Kooli juures tegutseb ka lasteaed, eelkool, koduõppeosakond ja huvikool. Selle aasta septembrist tegutseb kool aadressil Kivimäe 25, päris oma koolimajas.
 
Miks on Püha Johannese Kool erakool?
Kooli rajamiseks omal algatusel on ainus võimalus erakool. Erakool annab suurema vabaduse, kuid samas eeldab ka suuremat vastutust. Oleme valmis seda kandma.
 
Kes on kooli omanik?
Kooli pidaja on Püha Johannese Kooli Sihtasutus. Kooli loomise mõte tekkis Nõmme Ristija Johannese koguduse liikmetel ning hoogu ja julgustust andsid muuhulgas ka Maarjamaa haridusseltsi loomine ning erakoolidele soodsad seadusemuudatused 2011. aastal. Järgneval aastal registreeritigi kodanikualgatus, PJK sihtasutus. Samal aastal alustasid ka teised kristlikud erakoolid, nt Püha Miikaeli Kool, Kaarli Kool ja Tartu Luterlik Peetri kool, Kohila Mõisakool.
Püha Johannese Kool on Eesti Kristlike Erakoolide Liidu liige.
 
Kes kooli juhib?
Kooli tegevus lähtub Eesti põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning erakooliseadusest, samuti mittetulundusühingute seadusest.
Kooli juhib koolijuht Liivika Simmul, kes on kooli sihtasutuse juhatuse esinaine, tagades niiviisi pidaja ja juhtkonna vahelise kooskõla. PJK SA juhatus annab aru PJK SA sihtasutuse nõukogule. Kooli asutajad on kooliga siiamaani tihedalt seotud, kõik nad on PJK lapsevanemad või õpetajad. Loomulikult on kõik kooli sihtasutuse asutajad ja liikmed, samuti kooli töötajad, lojaalsed Eesti omariiklusele ja seadustele.
Kooli igapäevast õppetööd korraldab kooli tegevjuhtkond e konsiilium, mis koosneb õppetoolide ja erinevate üksuste juhtidest.
Kooli otsused kooskõlastab hoolekogu ja õpilasesindus.
 
Kes kooli rahastab?
Kooli tegevuse rahastus tuleb riiklikust pearahast, õppemaksust ja kohaliku omavalitsuse toetusest.
Oma koolimaja rajamiseks võtsime pangalaenu ning kogume aktiivselt annetusi. Suureks abiks on noorele koolile lapsevanemad, kes on osalenud ruumide remondis, kooliväliste ürituste korraldamisel ja kooli arenguga seotud töörühmades.
Täname oma vapraid peresid, kellest paljud toetavad kooli lisaks õppemaksu tasumisele ka püsiannetusega!
Moskva patriarhaat, ükski välisriik ega poliitiline rühmitus ei ole meid rahaliselt toetanud.
Püha Johannese Kooli Sihtasutusel on auditeerimiskohustus, raamatupidamise aruanded on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

Kuidas sattus kool Kivimäele?
Kooli esimesest tegutsemisaastast alates oleme jooksvalt tegelenud ruumiküsimustega: igal aastal esimese klassi võrra kasvav kool vajas üha suuremaid ruume. Alustasime Püha Miikaeli Kooli lahkel loal kahe klassitoaga Vene tänaval, sealt liikusime edasi rendipinnale Viru tänaval ning seejärel Mustamäele, Siili tänavale. Kogu selle aja oleme unistanud päris oma koolimajast. Oleme aastate jooksul külastanud hulgaliselt kinnisvaraobjekte kõikjal Tallinnas, ent kooli vajadustele vastavat suurt hoonet ei õnnestunud leida.
2019. aastal leidis üks meie lapsevanem Maa-ameti enampakkumiste lehelt krundi Kivimäe mändide vahel. Teiselt lapsevanemalt saadud laenu abil õnnestus koolil see maatükk osta. 2020. aasta arhitektuurivõistluse võitis SKAD Arhitektide lahendus ning maja valmis pangalaenu ja eraisikute annetuste toel 2022. aasta 1. septembriks. Tegutseme nüüdsest aadressil Kivimäe 25.

Miks kristlikud väärtused?
Palju räägitakse väärtuspõhisest haridusest. Põhikooli riiklikus õppekavas on esimese üldpädevusena välja toodud väärtuspädevus, seda hinnatakse kõrgemalt kui sotsiaalset või õpipädevust. 

Kristliku kooli väärtused ei ole laest võetud ega teeni õõnsat moraliseerivat eesmärki. Need tulenevad otseselt Vana ja Uue Testamendi õpetusest, on ajatud ja muutumatud. Selged väärtused annavad sihiseade nii õpetajatele kui õpilastele.

Miks on koolil püha apostli ja evangelist Johannes Jumalasõnaõpetaja nimi?
Apostel ja evangelist Johannes on Kristuse õpilane ja lähim sõber ning hiljem tema õpetuse üleskirjutaja ning edasiandja. Ta on Jumalaemale poja eest pärast Kristuse surma. Armastuse apostliks nimetatud Johannese sümboliks on alandlik kotkas, kelle pea ümber on aupaiste ja kes ühe jalaga hoiab kirjarulli ning teise jalaga paradiisiaia datlipalmi oksa, mida Johannes kandis Jumalaema matustel.

Kotkas on olevus, kes tänu kõrgele lennule näeb kõike ülalt, näeb tervikut.

Milline on õigeusu roll kooli toimimisel?
Kooli idee sündis Nõmme Ristija Johannese koguduseliikmetest lapsevanematel ja õpetajatel, kelle lapsed olid 2013. aastal kooliikka jõudmas. Kooli asutajate maailmavaateline lähtekoht ja inspiratsiooni allikas on sajanditepikkune idakiriku traditsioon.
Koolis õpib ja õpetab nii MPEÕK kui ka EAÕK kiriku ning teiste kirikute liikmeid ja religioonide esindajaid, samuti mitteusklikke; kogu kooliperest moodustavad õigeusklikud umbes kümme protsenti.
Kool on avatud kõigile lastele, vaatamata nende perede usutunnistusele. Eeldame kristliku maailmavaate aktsepteerimist.
Kristlikus koolis algab koolipäev palvusega, lõpeb tänu- ja vaikuseminutitega. Hommikupalvusel palutakse algava päeva ja kogu koolipere eest.

Kuidas vaatab kool Ukrainas toimuvale?
Püha Johannese Koolis oleme kümne aasta jooksul saanud olla erinevate inimeste ja rahvuste ühendajad ja rahuloojad vaid tänu tasase ja alandliku Taevase Kuninga teenimisele. Me oleme teadlikult valinud õigeusu kiriku kui pühakute ja suure pühaduse Tee ning tajume seda seestpoolt just sellisena ka nüüd. Me taunime aga Kristuse õpetuse moonutamist hävitavatel eesmärkidel, meil ei ole võimalik nõustuda patriarh Kirilli Ukraina sõda puudutavate avaldustega ning peame Vene võimude veretööd Ukrainas katastroofiliseks eksituseks. Evangeeliumi eluandev sõnum ei tohi olla kattevarjuks hävitustööle. Pikemalt on võimalik kooli seisukoha ja Nõmme Ristija Johannese koguduse liikmete kirjaga sõja alguspäevilt tutvuda kooli kodulehe avalehel.
Püha Johannese Kool võttis sõja puhkemise aasta kevadel vastu üle kümne Ukrainast pagenud õpilase, koos lastevanematega koguti põgenike peredele vajaminevat toidu- ja muud abi, korraldati kunstiteraapiat.
Ka Nõmme Ristija Johannese kogudusega on liitunud mitmed põgenike pered, kes käivad teenistustel. Neid abistatakse, nagu suudetakse.

Milline on kooli suhe riikliku õppekavaga?
Püha Johannese Kooli õppekava põhineb riiklikul õppekaval ja kooli kontseptsioonil. Põhikooli riiklik õppekava on justkui meile loodud, kuna seab rõhu väärtuskasvatusele, ainetevahelistele seostele ja lapse isiksuse tasakaalustatud arengule.

Miks ei panda 6. klassini numbrilisi hindeid?
Kooli õppemetoodika keskendub isiksuse kui ainulaadse ja kordumatu terviku toetamisele. Küsimusest "milline sa oled?" või "mida tead ja oskad?" on olulisem vastus küsimusele "kes sinust võib saada?". Tagasiside andmise vorm määrab õppeprotsessis palju, skaalaline hindamine ei toeta last teel, mida kool peab tähtsaimaks. Rõhk eneseanalüüsil jätab motivatsiooni sisemiseks, mis reeglina on kõrgem ja tugevam välise skaala anonüümsetest "kõrgushüppelattidest".

Pelgalt ainealaste tulemuste hindamisega väärtustaksime vaid ühte kitsast koolielu valdkonda - õppetöö tulemusi. 

Ometi ei tähenda numbriliste hinnete puudumine, et õpilastele ei esitataks nõudmisi või et tagasiside perele olemata jääb. Hinneteta õpetamine ei tähenda hindamisest või hinnangu andmisest loobumist. Vastupidi, me panustame enam ja individuaalsemalt iga õpilase edasiliikumisele hinnangu andmisse, võttes arvesse ka tema eneseanalüüsi.

Miks algab kahe võõrkeele õpe varakult?
Õpilased alustavad inglise keele õppimist esimeses ja vene keele õppimist kolmandas klassis. Kuuendas klassis saavad õpilased valida hispaania, prantsuse ja saksa keele vahel.

Mida varem keeli õppima hakatakse, seda paremad on tulemused: Euroopa keeleoskusuuringu tulemused näitavad, et varasem võõrkeeleõppe algus tagab parema testitud võõrkeele oskuse, samuti mõjutab parema tulemuse saavutamist enama arvu võõrkeelte ja antiikkeelte õppimine.

Miks alustavad poisid ja tüdrukud kooliteed eraldi klassides?
Poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine on tingitud pedagoogilistest tähelepanekutest poiste ja tüdrukute erineva arengukõvera ja teadmiste omandamise taktika kohta.

Pikapäevarühmas, väljasõitudel ja keeleõpperühmades on tüdrukud ja poisid koos, alates kuuendast klassist õpitakse segaklassides.

Kus kool asub?
2022. aasta septembrist tegutseme päris oma koolimajas aadressil Kivimäe 25 (Nõmme linnaosa). Lähem info ja liiklusskeem asub SIIN.
Esimesel tegevusaastal olime vanalinnas, Vene tänaval, Miikaeli Ühenduse ruumides, järgmised kaks aastat viis koolitee Viru tänavale. Aastast 2016 asusime Mustamäel, aadressil Siili 14. Selline rändkooli elu on meile õpetanud, et kooli vaim on kaasaskantav, materiaalsest mugavusest olulisem on selge siht ja koolipere toetav suhtumine.

Ootame teie küsimusi aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish