KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED KOOLI KOHTA

Miks on Püha Johannese Kool erakool?
Kooli rajamiseks omal algatusel on ainus võimalus erakool. Erakool annab suurema vabaduse, kuid samas eeldab ka suuremat vastutust. Oleme valmis seda kandma.

Milline on kooli suhe riikliku õppekavaga?
Püha Johannese Kooli õppekava põhineb riiklikul õppekaval ja kooli kontseptsioonil. Praegu kehtiv põhikooli riiklik õppekava on justkui meile loodud, kuna seab rõhu väärtuskasvatusele, ainetevahelistele seostele ja lapse isiksuse tasakaalustatud arengule.

Miks kristlikud väärtused?
Palju räägitakse väärtuspõhisest haridusest. Põhikooli riiklikus õppekavas on esimese üldpädevusena välja toodud väärtuspädevus, seda hinnatakse kõrgemalt kui sotsiaalset või õpipädevust. 

Kristliku kooli väärtused ei ole laest võetud ega teeni õõnsat moraliseerivat eesmärki. Need tulenevad otseselt Vana ja Uue Testamendi õpetusest, on ajatud ja muutumatud. Selged väärtused annavad sihiseade nii õpetajatele kui õpilastele.

Milline on õigeusu roll kooli toimimisel?
Kooli idee sündis Nõmme Ristija Johannese koguduseliikmetest lapsevanematel ja õpetajatel. Kooli tuumik koosneb õigeusklikest kristlastest. Nende maailmavaateline lähtekoht ja inspiratsiooni allikas on sajanditepikkune idakiriku traditsioon. 

Kool on avatud kõigile lastele, vaatamata nende perede usutunnistusele. Eeldame kristliku maailmavaate aktsepteerimist. Lapsed on oma valikutes vabad, usupropagandat kooli poolt ei toimu. Lähenemine usuõpetuses pole moraliseeriv ega välist dogmaatikat pealesuruv.

Miks on koolil püha apostli ja evangelist Johannes Jumalasõnaõpetaja nimi?
Apostel ja evangelist Johannes on Kristuse õpilane ja lähim sõber ning hiljem tema õpetuse üleskirjutaja ning edasiandja. Ta on Jumalaemale poja eest pärast Kristuse surma. Armastuse apostliks nimetatud Johannese sümboliks on alandlik kotkas, kelle pea ümber on aupaiste ja kes ühe jalaga hoiab kirjarulli ning teise jalaga paradiisiaia datlipalmi oksa, mida Johannes kandis Jumalaema matustel.

Kotkas on olevus, kes tänu kõrgele lennule näeb kõike ülalt, näeb tervikut. 

Miks ei panda 6. klassini numbrilisi hindeid?
Kooli õppemetoodika keskendub isiksuse kui ainulaadse ja kordumatu terviku toetamisele. Küsimusest "milline sa oled?" või "mida tead ja oskad?" on olulisem vastus küsimusele "kes sinust võib saada?". Tagasiside andmise vorm määrab õppeprotsessis palju, skaalaline hindamine ei toeta last teel, mida kool peab tähtsaimaks. Rõhk eneseanalüüsil jätab motivatsiooni sisemiseks, mis reeglina on kõrgem ja tugevam välise skaala anonüümsetest "kõrgushüppelattidest".

Pelgalt ainealaste tulemuste hindamisega väärtustaksime vaid ühte kitsast koolielu valdkonda - õppetöö tulemusi. 

Ometi ei tähenda numbriliste hinnete puudumine, et õpilastele ei esitataks nõudmisi või et tagasiside perele olemata jääb. Hinneteta õpetamine ei tähenda hindamisest või hinnangu andmisest loobumist. PJK lähenemine haakub hästi uue põhikooli riikliku õppekava poolt sätestatud kujundava ehk isiksuse arengut ja õppimise protsessi toetava hindamise põhimõtetega.

Miks algab kahe võõrkeele õpe varakult?
Õpilased alustavad inglise keele õppimist esimeses ja vene keele õppimist teises klassis. Inglise keele õppel kasutame õde Mary metoodikat, mis on oma tulemuslikkust Vanalinna Hariduskolleegiumis tõestanud. 

Eesti põhikooliõpilaste võõrkeeleoskust mõõtis 2011.a. Euroopa keeleoskuse uuring, mille kohaselt on 9. klasside õpilaste inglise keele oskus üle uuringus osalenud riikide keskmise. Uuring tõestas sedagi, et mida varem keeli õppima hakatakse, seda paremad on tulemused:

Euroopa keeleoskusuuringu tulemused näitavad, et varasem võõrkeeleõppe algus tagab parema testitud võõrkeele oskuse, samuti mõjutab parema tulemuse saavutamist enama arvu võõrkeelte ja antiikkeelte õppimine. 

Teise Eestis levinuima võõrkeele ehk vene keele oskust uuring ei käsitlenud.

Vene keele ja kultuuri edukaks õppimiseks on Püha Johannese koolil mitmeid eeliseid: meil on vene õpetajaid ja igas lennus mõni vene kodukeelega laps, eesti lapsed kuulevad selle keele kõla ning tajuvad keele praktilist väärtust suhtlusel.

Miks alustavad poisid ja tüdrukud kooliteed eraldi klassides?
Poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine on tingitud pedagoogilistest tähelepanekutest poiste ja tüdrukute erineva arengukõvera ja teadmiste omandamise taktika kohta.

Pikapäevarühmas, väljasõitudel ja keeleõpperühmades on tüdrukud ja poisid koos, alates seitsmendast klassist õpitakse segaklassides.

Kus kool asub?
2022. aasta septembrist tegutseme päris oma koolimajas aadressil Kivimäe 25 (Nõmme linnaosa). Lähem info ja liiklusskeem asub SIIN.
Esimesel tegevusaastal olime vanalinnas, Vene tänaval, Miikaeli Ühenduse ruumides, järgmised kaks aastat viis koolitee Viru tänavale. Aastast 2016  asusime Mustamäel, aadressil Siili 14. Selline rändkooli elu on meile õpetanud, et kooli vaim on kaasaskantav, materiaalsest mugavusest olulisem on selge siht ja koolipere toetav suhtumine.

Kes kooli rahastab?
Kooli tegevuse rahastus tuleb riiklikust pearahast, õppemaksust ja kohaliku omavalitsuse toetusest. Oma koolimaja rajamiseks kogume aktiivselt annetusi. Suureks abiks on noorele koolile tublid lapsevanemad, kes on osalenud ruumide remondis, kooliväliste ürituste korraldamisel ja kooli tulevikuga seotud töörühmades.

Ootame teie küsimusi aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish