Hindamine

Laps on väärtus iseendana, Jumala annina, sellisena nagu ta on. 

Tagasiside andmise aluseks on laste ja nende jumalanäolisuse ning annete terviklik nägemine ja mõista püüdmine, mis saab võimalikuks tänu armastusele. Ainus õige tunnetus saab tekkida armastuse kaudu. Armastusanni taotlemine, armastusvõime kasvatamine ja hoidmine on õpetajate esmane ülesanne.

Õpilasele antakse tagasisidet vahetu õppetegevuse ja muu koolielu käigus, on tavaline loomulik suhtlus, mille aluseks on eeldus ja reegel, et õpetajad tunnustavad lapsi ja tunnevad nendest rõõmu.

Kuni 6. klassini kasutatakse sõnalist skaalavaba ja positiivsele toetuvat tagasisidet. Algkoolis ei ole konkursse ega pingeridasid.

Olulisim tagasiside vorm on õpilaste eneseanalüüs. Õpetajad kaardistavad laste arengut ja annavad vanematele tagasisidet vestluste käigus, mis toimuvad vastavalt vajadusele, ent vähemalt kord poolaastas.

Kord õppeaastas toimub õpilase arenguvestlus, mis on iseloomult eeskätt eneseanalüüs ja kus õpilane, õpetaja ja vanemad vestlevad selle üle, kuidas õpilasel läheb.

Püha Johannese Kooli hindamisjuhend

Tundide perioodijaotus 2020/2021. õppeaastal

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish