Oleme kasvav kool koos allasutuste ja lisafunktsioonidega (lasteaed, fond, huvihariduskool, koduõppeosakond, eelkool, kogukond, ruumide rentija, kohvik, köök) ning seetõttu otsime uusi õpetajaid ja teisi töötajaid igal aastal. Sageli ka kooliaasta sees, sest areneme ühtaegu mitmes suunas ja eri viisidel.

Ootame oma kooliperre:

 arendusjuhti

 inglise keele õpetaja (18 tundi)

 saksa keele õpetaja (9 tundi)

 eesti keele õpetaja (põhikoolis, täiskoormus)

 bioloogiaõpetaja  (gümnaasium, 10 tundi)

matemaatikaõpetaja (väikerühmad)

pikapäevarühma õpetaja (vähemalt 3 päeva nädalas, võimalusel rohkem või graafiku alusel)

köögi abitööline

vanemkokk
 

Oodatud on ka pöördumised ajendatuna soovist meil töötada ka siis, kui huvipakkuv ametikoht kodulehel hetkel vabana ei kajastu.

Palume CV ja motivatsioonikiri saata esimesel võimalusel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Lähem info tel 528 6849 (Liivika).


Õpetajat ootavad

• toetav suhtekeskkond:
sõbralikud ja hoidvad kolleegid ning lapsevanemad
motiveeritud ja heatahtlikud õpilased
• tähendused, mõtestatus, lihtne ilu
• koostöine koolipere, tugev kogukonnatunne ja -töö
• koolipere ühised hetked päeva alguses ja lõpus
• täistööaja nädalakoormus 20 kontakttundi
• ületunni- ja lisatööde eest kahenädalane lisapuhkus
toetused
• kovisoonid ja õpiringid
• klassijuhatajatele väärikas lisatasu
• nüüdisaegne digitaristu
• tugimeeskond
• mõtestatud sisekoolitused
• ainulaadne missioon kasvava ja unikaalse kooli jätkuvas loomises
• puhas männimetsaõhk ja vaikusearmastus koolimaja sees
• kuulumine Alustavat Õpetajat Toetava Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikesse
• sporditoetus
• 
võimaldame kõigile töötajatele prillikompensatsiooni ja tervislikke eluviise soodustavat sporditoetust ning tasuta osalemist pärimustantsu ning pilatese huviringides. Kooli töötajatel on oma vaikne puhkeruum.
• maitsev, mahemärgisega ja tervislik köök

 

Töökeskkonna väärtused

Töötamist PJK-s näeme eeskätt teenimise, loomingu ja ka isikliku kasvuteekonna tähenduses.

Õpetaja teenib autoriteediks olemise kaudu. Milline paradoks! Kuidas saab Jumalat, ligimesi ja ühiskonda teenida olles autoriteet? Funktsiooni kaudu. Õpilased vajavad õpetajat kui teekaaslast, inspireerijat turvaisikut, aga ka kui majakat ja korrastavate piiride hoidjat. Õpilastel on vajadus kinkida õpetajale austust, et teda usaldada. Ent alandlikkus on vajalik Jumala armu pälvimiseks, et mitte jääda oma tööd tehes üksi või pürgimustes viljatuks.

Kooli lakkamatu loomine, pidamine ja arendamine on eeskätt looming, sama kehtib ka kogu õpetaja töö, iga tunni kohta.

“Inspiratsioon tähendab minu jaoks Püha Vaimu väe kohalolu meie keskel (Joh 4, 13-15; 7, 37-39). Sedalaadi inspiratsioon kuulub olemise erinevasse plaani võrreldes sellega, mille kaudu teavad kunstnik või filosoof, kuigi ka neid võib näha kui ande Jumalalt. Kuid see ei pruugi tuua ühendust Jumalaga või isegi mitte intellektuaalset teadmist Temast. Tõeline püha inspiratsioon, mis lähtub Taevaselt Isalt, kunagi ei suru end peale. See peab olema saadud nagu iga teine and Jumalalt, tungiva palve ja pingutusega.” (staarets Sofroni)

Jumalik inspiratsioon avab õpetajale tema töö sügavama tähenduse ja kõrgema eesmärgi ning aitab lähtuvalt neist mõista lapsi, perekondi ja kolleege, lahendada lugematuid unikaalseid olukordi ja tajuda end Jumala loomisloo kaastöölisena.

Võimatu on olla õpetaja, tunnetamata end paralleelselt ka õpilasena. Kui me tunnistame oma ebatäiuslikkust, aga püüdleme selle poole tehes sisemist tööd endaga ja olles avatud tagasisidele teistelt, lepime selle seisundi haavatavuse ja tingimusteta usalduslikkusega, siis saame kui vastutasuks ühest küljest õpilasliku elurõõmu ja teisalt sügavama rahu.

„Minu vend on minu elu.“ (Athose vaga isa Siluan)

PJK kui keskkonna missioon on luua tingimusi ka töötajate isiklikuks ja professionaalseks arenguks. Peame väärtuseks omaette sooja ja loomingulise õhkkonna hoidmist, mille eest lasub kõigil võrdne ja täielik vastutus.

Töötajate vahel toimub avatud meeskonnatöö, teisiti ei saaks seda ka lastele õpetada. Usume, et iga PJK töötaja tunneb, et ta saab oma kolleegidele loota, ent on valmis seda ka ise igale abipalujale pakkuma. „Kui ma Jumalalt midagi soovin, siis mitte imesid või nende tegemise võimet, vaid jõudu olla kõige nõrgema kõrval, kes mind parasjagu kõige rohkem vajab, ja olla tema lähedal vaikseks toeks.“ (staarets Sofroni)

PJK on kogukonnakool, kus headel suhetel on keskne koht. Iga sügavam suhe tahab tööd enda nimel ja seda PJK ka soosib, pakkudes vastutasuks avatud, rikastavad ja toetavad suhted ka lapsevanematega. Õppimisele ja õpetamisele on koolipere liikmetel võimalik keskenduda vaid usalduslikus ning turvalises psühhokliimas. Enne, kui asuda õppima või õpetama, peavad olema suhted korras ja rahu majas.

Õpetaja töö võib olla ühtaegu nii rõõmu- kui stressirohke. PJK-s on võimalik oma muredega nagu igas koolis pöörduda õppetooli või koolijuhi poole. Aga ka nõustamisele koolis vastuvõtva pihiisa ülempreester Toomas Hirvoja poole. Koos käivad õpetajate kovisiooni grupid, kus iga kord keskendutakse kõige aktuaalsemale ühisele probleemile.

Iga aasta augustis toimuvad meeskonna väljasõiduseminarid, kus oleme koos ööbimisega kuskil looduskaunis kohas ja häälestume eelseisvaks õppeaastaks end ühiselt harides kas aasta eesmärke puudutaval või mõnel meeskonna arengut puudutaval olulisel üldpedagoogilisel teemal. Sisekoolitusi toimub ka õppeaasta sees iganeljapäevaste kolleegiumide raames või vaheaegade tööpäevadel.

Viljeleme vestluste-, pihikultuuri. Räägime avatult, empaatiliselt ja palju. Palume andeks ja andestame. Iga töötajaga toimub kord aastas arenguvestlus, milles analüüsime ka tagasiside-360 kraadi tulemusi (muuseas, koolide seas erandlikuna laekub see meil üksnes töötaja enda postkasti, kes tutvustab vahetule juhile, mida ise vajalikuks peab). Alustavate õpetajate toetuseks on neile mentor, kolmel esimesel kuul vestlusringid õdusate teeõhtute näol ja aasta lõpus tänuõhtusöök. Õpetajate traditsioonilised ühisüritused toimuvad õpetajate päeva, jõulude, kooli sünnipäeva ja kooliaasta lõpu puhul.

Vestleme palju ka oma laste ja peredega. Toimuvad perevestlused sisseastumisel, arenguvestlused, püstijala-tagasisidekohtumised, perelaagrid.

PJK on õppiv organisatsioon ja soosib õpetajate erialast enesetäiendust. Meie nooruslikust kollektiivist keskmisest märksa kõrgem protsent õpib tasemeõppes.

PJK korraldab kord või paar aastas rahvusvahelisi hariduskonverentse eesmärgiga tugevada oma kooli unikaalset identiteeti. Oma inimeste isiksuslikku arengut silmas pidades, aga ka sooviga vahetumalt tutvustada autentseid õigeusu keskkondi, mille parimaid omadusi PJK-gi arendada loodab, korraldame igal aastal soovijatele ikoonikursuse diakon Nikita Andrejevi juhendamisel ja mitu palverännakut Petseri ja Essexi kloostritesse, kus elame nädalajagu pühas paigas.

Võimaldame kõigile töötajatele prillikompensatsiooni ja tervislikke eluviise soodustavat sporditoetust.

"Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!" (Ps 90:12)

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish