HINGEHOID

Meie koolis algab iga koolipäev koolipere ühise palvusega. Palvetatakse õpilaste, õpetajate ja perede eest.
Allpool on võimalik tutvuda hommikupalvuse korra ja päevalõpulauluga, mis iga koolipäeva lõpetab.

Hommikupalvus

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Au olgu Sulle, meie Jumal, au olgu Sulle.

Taevane Kuningas, Sa trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja kõik täidad, Sina headuste Allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja puhasta meid kõigest roojusest, ja päästa meie hinged, oh Armuline.

Püha Jumal, Püha Vägev, Püha Surematu, heida armu meie peale. (Kolm korda.)

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse, vaid päästa meid ära sest kurjast.

Sa Kristuse meie Jumala armas apostel, tõtta meid viletsaid inimesi päästma,
See kes Sind oma rinna peale võttis, võtab ka Su palved vastu, kui Sa tema ette
maha langed; Sa Jumalasõna õpetaja, palu Teda, et ta paganarahva pimedust ära kaotaks, ja meile rahu ja suur armu annaks.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.
Issand heida armu. (Kolm korda.) Õnnista!

Kolmapäeval ja reedel laul ristile:
Meie kummardame Sinu risti ette oh Issand ja kiidame Sinu püha ülestõusmist.

Suure Paastu ajal loeme püha Efraim süürlase palved ja teeme kolm maani kummardust:
Mu elu Issand ja Valitseja, ära anna mulle mitte laiskuse, meeleheitmise, auahnuse ja tühja lobisemise vaimu.
Vaid anna mullle, Su sulasele meelepuhtuse, alanduse, kannatuse ja armastuse vaimu.
Issand, mu Kuningas, lase mind näha mu üleastumisi ja ära lase mind mitte mu venda hukka mõista; sest Sina oled kiidetud igavesti. Aamen.

On kohus tõesti õndsaks kiita Sind, Jumalasünnitaja, Sind ikka õnnistatud ja laitmata ja meie Jumala Ema, kes Sa ülem oled kui Keerubid ja palju ausam kui Seeravid, kes Sa puhtaks neitsiks jäädes Jumala Sõna ilmale tõid; Sind tõelist Jumalasünnitajat, austame meie.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ja ikka ja igavesti. Aamen.
Issand heida armu. (Kolm korda) Õnnista!

Oma kõige puhtama Ema, meie vagade Jumalakandjate isade ja kõikide pühade palvete pärast, Issand Jeesus Kristus meie Jumal, heida armu meie peale ja oma maailma peale.
Aamen.

Koolipäeva lõpulaul Memme musi

Hommikul mind saatis ema,
musi laubale sain temalt,
see mind kaitses, hellalt hoidis,
kõige heaga võidis.

Koolipäev nüüd lõpeb pea,
kas ma olin täna hea?
Koolitarkus ka kui ema
toidab mind ja ehib.

Aita meid, oh Rahu Ema,
oma Poega palu mu eest,
et ka homme võiksid olla
arm ja valgus meie sees.

+++

 

 

 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish