Vastuvõtt gümnaasiumisse

 

Vastuvõtt 10. klassi toimub kevadel, millest anname teada kooli kodulehel jt kooli kanalites.

*
 

Püha Johannese Kooli gümnaasiumi võetakse vastu õpilane, kes on:
• sooritanud positiivselt (üle 50%) vastuvõtutestid,
• vestlusel ilmutanud ühist keelt ja meelt PJK kultuuri ja väärtustega (vastuvõtul on eelisjärjekorras PJK põhikooli lõpetajad, ent nende puhul võetakse arvesse ka senist käitumist, hoolsust ja õpimotivatsiooni),
• pälvinud pingereas vaba 1.-64. koha.

Püha Johannese Kooli gümnasist:
• soovib leida oma teed ja kohta päikese all;
• on viisakas ja vastutustundlik;
• austab oma kaaslasi ja keskkonda;
• aktsepteerib kristlikku maailmavaadet;
• ei tarbi meelemürke (alkohol, tubaka- ja nikotiinitooted, psühhotroopsed ained jmt).

Küsimuste korral vastab Pille-Katrin Levin, pillekatrin.levin@pjk.ee

Vabade kohtade olemasolul on võimalik gümnaasiumisse kandideerida ka kooliaasta sees. Kooliga liitumiseks palume täita kandideerimise avaldus ja ankeet SIIN (vt ka alammenüüd "Tule kooli").

Kandidaatide sobivust kaalutakse PJK sisseastumistestide tulemuste või põhikooli lõputunnistuse ja riigieksamite tulemuste ning vestluse abil. Vestluse temaatika:

• isiklikud väärtused ja pürgimused;
• kooli ja õppesuuna valiku põhjendus;
• senised õpitulemused ja õpimotivatsioon; 
• osavõtt olümpiaadidest, ainevõistlustest, huvitegevusest, spordist, ühiskondlikust/vabatahtlikust tööst, noorteorganisatsioonide tööst, õpilasettevõtlikkus.
 
Kõikide avalduse esitanud noortega võetakse ühendust kandideerimisvõimaluste täpsustamiseks ja sisseastumisprotsessi kokkuleppimiseks.
 
2024. aastal vastu võetava III lennu sisseastumisprotsess toimub keskkonnas sisseastumine.ee

 

 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish