Püha Johannese Kooli gümnasist:
a)     soovib leida oma teed ja kohta päikese all
b)     on viisakas ja vastutustundlik, 
c)     austab oma kaaslasi ja keskkonda
d)     aktsepteerib kristlikku maailmavaadet;
e)     ei tarbi meelemürke (alkohol, tubaka-ja nikotiinitooted, psühhotroopsed ained jmt)

Püha Johannese Kooli Gümnaasiumi kümnendasse klassi võetakse vastu õpilane, kes on:
sooritanud positiivselt (üle 50%) vastuvõtutestid,

vestlusel ilmutanud ühist keelt ja meelt PJK kultuuri ja väärtustega (vastuvõtul on eelisjärjekorras PJK põhikooli lõpetajad, ent nende puhul võetakse arvesse ka senist käitumist, hoolsust ja õpimotivatsiooni),

pälvinud pingereas vaba 1.-64. koha;Vestluse temaatika:
a)   isiklikud väärtused ja pürgimused;
b)   kooli ja õppesuuna valiku põhjendus;
c)   senised õpitulemused ja õpimotivatsioon; 
d) osavõtt olümpiaadidest, ainevõistlustest, osavõtt huvitegevusest, spordist, ühiskondlikust/vabatahtlikust tööst, noorteorganisatsioonide tööst, õpilasettevõtlikkus.

Vastuvõtutestid toimuvad:
a)  eesti keeles, 
b)  matemaatikas,
c)  suuna pädevustes

Õpilaskoha lõplikuks kinnituseks on vaja esitada: 
põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme dokument ning

põhikooli riiklike lõpueksamite dokumendid (sooritatud >50 %).


Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta saadetakse e-kirjaga pärast vestlusvooru.

Vastuvõtu ajakava 2022

• vastuvõtule registreerimiseks on vaja täita avaldus ja ankeet PJK kodulehel hiljemalt 1. märtsiks;

• testid ja vestlused toimuvad märtsis ja aprillis; 

• PJK annab vastuse aprilli lõpuks.

Vastuvõetud õpilane kinnitab oma tuleku esimesel võimalusel, ent hiljemalt 1. juuniks.

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish