Vastuvõtt Püha Johannese Kooli

Avatud on registreerimine vabadele kohtadele erinevates klassidesse ja koduõppeosakonna 1.-9. klassi. Kandideerimiseks palume käesoleva või ka järgmiste aastate huvilistel peredel täita avaldus ja ankeet siin.
Võtame kõigi registreerunutega ühendust, et leppida kokku laste tutvumistunni aeg. Tutvumistunnile järgnevad vajadusel perevestlused.

Igal aastal komplekteerime ühe poiste ja ühe tüdrukute klassi. Ootame esimestesse klassidesse kuni 24 poissi ja 24 tüdrukut. 

linda kirke

Lõpliku õpilasnimekirja kujunemisel on määravaks tutvumistunni ja vajaduse korral ka individuaalse kooliküpsusvestluse tulemused, kuuluvus kooli kogukonda (õpilaste õed-vennad, kooli töötajate lapsed) ja perevestlusel ilmnev kooskõla pere ja kooli väärtusruumi vahel. Tutvumistunnis vaadeldakse lapse käitumist rühmasituatsioonis ja hinnatakse kooliküpsust.

Kooli kasvamisel võtame õpilasi vastu teistesse klassidesse vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse, õpilase tunnistuse ja õpetajatega toimuva vestluse alusel. Vajadusel võib õpilasele teha testid põhiainetes.

Avaldusi võtame vastu aastaringselt. Tutvumistunnid algavad jaanuarikuus.

Õppemaksu suurus on 1210 eurot aastas, millest 1/4 tasutakse suvel ettemaksuna ja 3/4 kümne koolikuu jooksul.

Rahaliste raskustega peredel on võimalik taotleda õppemaksuvabastust 10-100%.

Õppekeelest erineva kodukeelega laste vastuvõtu tingimuseks on piisav eesti keele oskus. Selle saavutamiseks palume vähemalt viimase koolieelse aasta käia eestikeelses lasteaias või omandada keel mõnel muul tõhusal viisil.
Võõra keeleruumiga kohanemisel tekkivad raskused võivad muserdada kogu isiksuse arengut. Tingimuste loomine lapse kooliõnne tagamiseks algab ammu enne kooli.
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish