49.

3929 untitled shoot

30.6.1950 Te ütlesite, et Nüssa püha Gregorius kirjutas, et “kõik langenud olendid ja isegi deemonid sünnivad lõppude lõpuks uuesti ja muutuvad endiseks ning pääsevad”. Selle mõtte on ta esitanud oletades, mitte kindla usuna. Püha Kirik ei ole seda oletust heaks kiitnud. Kui see välja jätta, on kõik püha Gregoriuse teostes puhas ja õigeusklik. Püha Barsanufius sõnas oma pihilastele: “Ärge arvake, et isegi pühad inimesed on küündinud tabama kõiki Jumala sügavusi.” Püha apostel sõnab: “Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame” (1Kr. 13,9). Veel sõnab ta: “Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed.” (Rm. 11,33) Pühakiri kõneleb, et saab olema igavene elu ja igavene kannatus, ja peame sellesse sügavalt uskuma, mitte anduma oma piiratud mõistusenatukesele ja arutama himudest puhastamata südamega teoloogilisi peensusi. Püha Johannes Redelikirjutaja kirjutab: “Meid ei süüdistata, oo vennad, me hingede minekuhetkel mitte selles, et me ei teinud imetegusid, ei harrastanud teoloogiat ega näinud nägemusi, aga selle pärast peame kahtlemata Jumala ees vastust andma, et me ei nutnud oma pattude pärast” (7. sõna, 70. salm). Ja püha Iisak Süürlane hoiatab: “Hoidu dogmade üle targutamise nagu lõvi eest, kes hüppab kõikidele peale” (9. Sõna). Sel teemal võiks palju muudki kirjutada, aga arvan, et sellestki on küllalt. Skeemaiguumen Johannes
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish