Loengusarja "Ülevaade õigeusust" kolmas loeng teemal "Ikoonid.

3929 untitled shoot

Kiriku vaimuliku keele ühtsus sõnas ja pildis" toimub kolmapäeval, 25. novembril algusega kl 17 Püha Johannese kooli /Viru tn 4) IV korruse suures klassis. Loovuseavaldused kirikus kunstiteoste, arhitektuuri, luule, muusika ja liturgilise teenimise näol on valdava osa kristlikust ajastust üllatavalt sarnast vaimu kandnud. See kunst on oma loomult teoloogiline. Selle põhiliseks eesmärgiks on Jumalat tundma saada evangeeliumi kaudu, tunnistada Jeesus Kristust kui inimest ja Tema jumalikke tegusid. Traditsiooniline sakraalkunst kõnetab uskliku sisemist vaimset tundlikkust, see on kutse kaema Jumala tegude ilu nii puhtal ja otsesel kujul kui võimalik. See on kutse vaatajale või kuulajale tõsta oma taju kõrgemale põgusatest igapäevamuljetest ja impulssidest, mis jätavad meele hajevile, segadusse ja halvimal juhul köidikuisse. Askeetlik meeleseisund tekitab unikaalse visuaalkunsti, luule ja liturgilise “koreograafia”, sest kunstnik või poeet peab tahes-tahtmata siduma vaimset kaemust olemasolevate kunstivõtete, - materjalide ja kultuurile omaste seaduspäradega. Slaididega illustreeritud loengul vaadeldakse Kiriku ühtset keelt, nii verbaalset kui visuaalset, püüdes kergitada saladuseloori selle aluseks olevatelt põhitõdedelt. Kõneleb ikoonimaalija Nikita Andrejev. Loeng toimub inglise keeles tõlkega eesti keelde. Loengusari on ellu kutsutud Püha Johannese kooli lapsevanemate palvel, kes soovivad lähemalt tutvuda kooli tausta ehk õigeusuga. Meie kooli pedagoogiline kreedo põhineb idakiriku inimesekäsitlusel. Paljudel vanematel, kes usaldasid oma lapsed meie kooli hooleks, ei ole selget ettekujutust sellest, mis see täpsemalt on. Mitmetel vanematel tekkis soov rohkem teada saada, mida õpetab kirik, millega koolil on vaimulik ja korralduslik side. Teema on väga ulatuslik, sügav, aga ka keeruline sellepärast, et õigeusk oma olemuselt on paradoksaalne. Usu objekt asub väljaspool mõistuse piire. Kirikuliste ülesanne ei seisne selles, et seletada, vaid selles, et läheneda saladusele, alustada rännakut, mille lõppsihiks on enese, maailma ja Jumala tunnetus. Keegi ei asu rännakule ilma kaardita ja teatmiketa. Veelgi parem on rännata teejuhiga. Loengusari on omamoodi teeviidaks, mis aitab teed mõista ning seletab leppemärke ja orientiiride süsteemi. Loengute läbiviijad on inimesed, kes on sel teel astumas ja saavad oma teadmisi teistele jagada. Loengutel saab oma küsimusi esitada, tekste lugeda ja huvitavatel teemadel arutleda. Saame rohkem teada õigeusu ajaloost, ortodoksi maailma mitmekülgsusest, kiriku keelest ja esteetikast, kristluse ja kultuuri rollist, kiriku ülesannetest, õigeusu psühholoogiast ja pedagoogikast. Loengud on tasuta ja avatud kõigile soovijatele. Olete teretulnud!
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish