Loengusari jätkub

Loengusarja Ülevaade õigeusust neljas loeng teemal Pühakud ja nende austamine õigeusu kirikus toimub kolmapäeval, 16. detsembril kl 17 Püha Johannese kooli IV korruse suures klassis.

 

Räägib ülempreester isa Daniel Lepisk, Haapsalu Magdaleena õigeusu koguduse vaimulik.

Kirikus toimuva tähtsaima teenistuse ehk Jumaliku Liturgia lõpuosas korratakse: "Üks on püha, ainus Issand Jeesus Kristus – Jumal Isa auks. Aamen". Ja samas teame, kui palju austatakse õigeusu kirikus erinevaid pühakuid.
Kirikute seas kohtame nii Kristuse kui Jumalaema või erinevate pühakute auks pühitsetuid (meie Nõmme Ristija Johannese kirik, Narvas Kristuse Ülestõusmise katedraal, Kuremäel Jumalaema Uinumise peakirik, Tallinnas püha Nikolai kirik jne). Kirikukalendris, millele toetub vana rahvakalender, on suur hulk pühakutepäevi (nigulapäev - püha Nikolai mälestuspäev, jüripäev - suurmärter Georgi mälestuspäev jne).
Kas lisaks Jumalale tohime rääkida kellestki, kes on püha, kelle poole pöörduda ja kellelt abi otsida? Milline roll on Jumalaemal, pühadel inglitel ja pühakutel meie pääsemistöös? Mis on pühadus ja kes on pühakud ja milline peaks olema suhtumine nendesse?

Neist küsimusist on ajendatud järgmine loeng, mis toetub Kiriku õpetusele ja näidetele elust.

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish