Aile Tooming
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
aile.tooming(ät)pjk.ee
Andrei Maksimjuk
Kunstiõpetaja
andrei.maksimjuk(ät)pjk.ee
Anett Arutamm
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
anett.arutamm(ät)pjk.ee
Anna Kikkas
Keemia õpetaja
anna.kikkas(ät)pjk.ee
Anne Hiio
Inglise keele õpetaja
anne.hiio(ät)pjk.ee
Anne Mehide-Valtin
Psühholoog
anne.mehidevaltin(ät)pjk.ee
Anneli Laasi
Inglise keele õpetaja
anneli.laasi(ät)pjk.ee
Anneli Räisa
Eripedagoog, logopeed
anneli.raisa(ät)pjk.ee
Anri Kivil
Bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, 3. lennu A-klassi juhataja
anri.kivil(ät)pjk.ee
Anti Kodas
IT-juht
anti.kodas(ät)pjk.ee
Anu Aaslepp
Raamatupidaja
anu.aaslepp(ät)pjk.ee
Brigitta-Selestine Petropavlova
Klaveriõpetaja
brigitta.petropavlova(ät)pjk.ee
Daniel Reinaru
3. lennu B-klassi juhataja, inimeseõpetuse õpetaja
daniel.reinaru(ät)pjk.ee
Diana Liiv
Klaveriõpetaja
diana.liiv(ät)pjk.ee
Elina Laanes
Prantsuse ja inglise keele õpetaja
elina.laanes(ät)pjk.ee
Elisabeth Tuuling
Saksa keele õpetaja
elisabeth.tuuling(ät)pjk.ee
Ella Elise Maripuu
Kitarriõpetaja
ellaelise.maripuu(ät)pjk.ee
Elle Penart
Keemiaõpetaja
elle.penart(ät)pjk.ee
Eva Liias
Aasia kultuuride õpetaja
eva.liias(ät)pjk.ee
Eve Viilma
Kooliõde
eve.viilma(ät)pjk.ee
Evelyn Ojaperv
10. lennu tüdrukute klassiõpetaja
evelyn.ojaperv(ät)pjk.ee
Gajane Meletjan
Muusika- ja solfedžoõpetaja
gajane.meletjan(ät)pjk.ee
Grete Veedla
Raamatukogu juhataja
grete.veedla(ät)pjk.ee
Hanna Näks
Huvijuht, ettevõtlikkusõppe koordinaator, 6. lennu A-klassi juhataja
hanna.naks(ät)pjk.ee
Heli-Esterli Ilmjärv
Asendusõpetaja
heliesterli.ilmjarv(ät)pjk.ee
Hemmelin Malken
Keraamikaringi õpetaja
hemmelin.malken(ät)pjk.ee
Hindrek Taavet Taimla
Inglise keele õpetaja
taavet.taimla(ät)pjk.ee
Ille Kaseste
1. lennu looduse ja inimese suuna mentor, inglise keele õpetaja
ille.kaseste(ät)pjk.ee
Ilona Muhel
Koorijuht, muusika ainesektsiooni juhataja
ilona.muhel(ät)pjk.ee
Ingrid Kerma
Eelkooli koordinaator ja õpetaja
ingrid.kerma(ät)pjk.ee
Ingrid Vooglaid
Koduõppe juhtivkoordinaator
ingrid.vooglaid(ät)pjk.ee
Inna Sibul
Vene keele õpetaja; 2. lennu inimese ja looduse suuna mentor
inna.sibul(ät)pjk.ee
Irina Paert
Hariduskeskuse juht
irina.paert(ät)pjk.ee
Irmeli Vaher Jaanson
Kalligraafia õpetaja
irmeli.vaherjaanson(ät)pjk.ee
Jelizaveta Starosta
Inglise keele õpetaja
lisa.starosta(ät)pjk.ee
Johanna-Leena Känd
7. lennu tüdrukuteklassi juhataja, väikeklassiõpetaja, keelekümbluse koordinaator, eripedagoog
johanna.kand(ät)pjk.ee
Jürgen Leesmann
Kehalise kasvatuse õpetaja
jurgen.leesmann(ät)pjk.ee
Kadi Lääne
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
kadi.laane(ät)pjk.ee
Kaire Kaur Daniel
Koduõppe koordinaator
kaire.kaurdaniel(ät)pjk.ee
Kairet Moistus
Käsitöö- ja kodundusõpetaja
kairet.moistus(ät)pjk.ee
Kairi Ringo
Toitlustusjuht
kairi.ringo(ät)pjk.ee
Kaisa Kase
Eesti keele ja kirjanduse ning valikainete õpetaja
kaisa.kase(ät)pjk.ee
Kaja Lindal
9. lennu tüdrukute klassiõpetaja
kaja.lindal(ät)pjk.ee
Kalev Vapper
Kuju ja disaini suuna juht, 1. lennu kuju ja disaini suuna mentor, kunstiõpetaja, fotograafiaringi õpetaja
kalev.vapper(ät)pjk.ee
Kardi Laansoo
6. lennu A-klassi juhataja, eripedagoog
kardi.laansoo(ät)pjk.ee
Karis Kösta
Geograafiaõpetaja
karis.kosta(ät)pjk.ee
Karmen Kaukver
Kommunikatsiooni koordinaator
karmen.kaukver(ät)pjk.ee
Kärt Tõnisson
Kehalise kasvatuse, kaasaegse tantsu ja liikumise õpetaja
kart.tonisson(ät)pjk.ee
Katri Viitpoom
Psühholoog
katri.viitpoom(ät)pjk.ee
Katrin Kookmaa
1. lennu IT ja andmed suuna mentor, matemaatika õpetaja, reaalainete õppetooli juhataja
katrin.kookmaa(ät)pjk.ee
Kersti Veskus
11. lennu poisteklassi juhataja
kersti.veskus(ät)pjk.ee
Kerttu Pakk
Matemaatikaõpetaja
kerttu.pakk(ät)pjk.ee
Kristel Kurahashi
Klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
kristel.kurahashi(ät)pjk.ee
Kristi Uustalu
Personali- ja koolitusspetsialist
kristi.uustalu(ät)pjk.ee
Kristiina Kivil
Eelkooli ja pikapäevarühma õpetaja
kristiina.kivil(ät)pjk.ee
Kristiina Kuznetsova-Bogdanovitsh
Rahvatantsu õpetaja
kristiina.kuznetsovabogdanovitsh(ät)pjk.ee
Kristiina Orgla
11. lennu tüdrukuteklassi juhataja, algõpetuse õppetooli ja noorema kooliosa juhataja
kristiina.orgla(ät)pjk.ee
Kristiine Špongolts
1. lennu kuju ja disaini suuna mentor, kunstiõpetuse õpetaja, uurimistööde koordinaator, gümnaasiumi valikkursuste juhendaja
kristiine.spongolts(ät)pjk.ee
Külli Veerberk
Raamatupidaja
kylli.veerberk(ät)pjk.ee
Larissa Panova
1. lennu sõna ja kultuuri suuna mentor, vene keele õpetaja, vene keele ainesektsiooni juhataja
larissa.panova(ät)pjk.ee
Laura Kvelstein
Kaasaegse tantsu õpetaja
laura.kvelstein(ät)pjk.ee
Leen Jõesoo
Ajalooõpetaja
leen.joesoo(ät)pjk.ee
Liina-Riin Sammul
Inimeseõpetuse õpetaja
liina.sammul(ät)pjk.ee
Liis Kääramees
4. lennu B-klassi juhataja, inglise keele õpetaja
liis.kaaramees(ät)pjk.ee
Liis Riikoja
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
liis.riikoja(ät)pjk.ee
Liisbet Leedjärv
Saksa keele õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
liisbet.leedjarv(ät)pjk.ee
Liivika Simmul
Direktor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
liivika.simmul(ät)pjk.ee
Lüüli Kogermann
Inglise keele õpetaja, keelte õppetooli juhataja
luuli.kogermann(ät)pjk.ee
Maarian Toompere
Kooriõpetaja
maarian.toompere(ät)pjk.ee
Madis Kivisild
Muusikaloo, perekonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja
madis.kivisild(ät)pjk.ee
Mare Võting
Sekretär-juhiabi
mare.voting(ät)pjk.ee
Maria Kõrvits
Huvihariduskooli juht (lapsehoolduspuhkusel)
maria.korvits(ät)pjk.ee
Marie Käige
Huvikoolijuht
marie.käige(ät)pjk.ee
Marrit Andrejeva
Kommunikatsioonijuht
marrit.andrejeva(ät)pjk.ee
Matteo Laurenzi
Kitarriõpetaja
matteo.laurenzi(ät)pjk.ee
Mery Kodavere
Inglise ja hispaania keele õpetaja
mery.kodavere(ät)pjk.ee
Merike Metsala-Niglas
9. lennu poistelassi juhataja, tehnoloogiaringi juhendaja
merike.niglas(ät)pjk.ee
Merilin Orusaar
Lasteaia õpetaja ja õppejuht
merilin.orusaar(ät)pjk.ee
Nadezda Dinis
Vene keele õpetaja
nadezda.dinis(ät)pjk.ee
Nele-Maris Uibokand
10. lennu poisteklassi juhataja
nele-maris.uibokand(ät)pjk.ee
Nete Tutsu
Maailma usundite õpetaja, eelkooliõpetaja
nete.tutsu(ät)pjk.ee
Oleg Shvaikovsky
Gümnaasiumi juhataja, füüsikaõpetaja
oleg.shvaikovsky(ät)pjk.ee
Olga Dvortsova
Kunstiringi juhendaja
olga.dvortsova(ät)pjk.ee
Olga Novikova
Kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja; kunsti-, käsitöö- ja tehnoloogia ainesektsiooni juhataja
olga.novikova(ät)pjk.ee
Pärtel Suurhans
Ühiskonnaõpetuse õpetaja, kultuuriainete õppetooli juhataja
partel.suurhans(ät)pjk.ee
Pille-Katrin Levin
Gümnaasiumi õppesekretär, Stuudiumi administraator
pillekatrin.levin(ät)pjk.ee
Pille-Riin Karuse
Bioloogiaõpetaja, 4. lennu A-klassi klassijuhataja
pilleriin.karuse(ät)pjk.ee
Piret Viirma
Peakokk
piret.viirma(ät)pjk.ee
Priit Kaasik
Ajalooõpetaja
priit.kaasik(ät)pjk.ee
Rabia
Kokk
rabia(ät)pjk.ee
Rait Avestik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
rait.avestik(ät)pjk.ee
Reimi Voogla
Lasteaiaõpetaja
reimi.voogla(ät)pjk.ee
Riina Karik
Täiskasvanute inglise keele õpetaja
riinakarik(ät)pjk.ee
Roman Orusaar
Heakorraülem
roman.orusaar(ät)pjk.ee
Sakiko Ishii
Kandleõpetaja
sakiko.ishii(ät)pjk.ee
Sarah Lend
Õppejuht (lapsehoolduspuhkusel)
sarah.lend(ät)pjk.ee
Siiri Sööt
Matemaatikaõpetaja
siiri.soot(ät)pjk.ee
Silja Martin
Matemaatikaõpetaja
silja.martin(ät)pjk.ee
Svea Kaukes
Pearaamatupidaja-finantsjuht
svea.kaukes(ät)pjk.ee
Svetlana Korsakova
Perenaine
svetlana.korsakova(ät)pjk.ee
Svetlana Šilenok
Vene keele õpetaja, 6. lennu B-klassi juhataja
svetlana.shilenok(ät)pjk.ee
Tarmo Erik Huttunen
Kehalise kasvatuse õpetaja, spordi- ja liikumise õppetooli juhataja
tarmoerik.huttunen(ät)pjk.ee
Tarmo Johannes
Flöödiõpetaja
tarmo.johannes(ät)pjk.ee
Tatjana Kozlova-Johannes
Muusikakooli koordinaator; solfedžo õpetaja
tatjana.kozlova(ät)pjk.ee
Tatjana Kuzovkina
Vene keele huviringi õpetaja
tatjana.kuzovkina(ät)pjk.ee
Tea Oll
8. lennu poiste klassiõpetaja
tea.oll(ät)pjk.ee
Teodor Hirvoja
Muusikaõpetaja
teodor.hirvoja(ät)pjk.ee
Toomas Tõnissoo
Tehnoloogiaõpetaja
toomas.tonissoo(ät)pjk.ee
Uku Kübar
Trummiõpetaja
uku.kybar(ät)pjk.ee
Ülle Haav
Inglise keele õpetaja
ylle.haav(ät)pjk.ee
Aile Ellmann
Õpetaja abi lasteaias
aile.ellmann(ät)pjk.ee
Alo Särg
Õppejuht
alo.sarg(ät)pjk.ee
Anastasiia Musiienko
köögiabiline
anastasiia.musiienko(ät)pjk.ee
Anne Ersling
Abiõpetaja
anne.ersling(ät)pjk.ee
Anu Printsmann
Geoinformaatika õpetaja
anu.printsmann(ät)pjk.ee
Argo Ilves
Arvutiõpetaja
argo.ilves(ät)pjk.ee
Birgit Püve
Fotograafiaõpetaja
birgit.puve(ät)pjk.ee
Elbe Prants
Lasteaia muusikaõpetaja
elbe.prants(ät)pjk.ee
Ester-Silva Erikson
Lasteaia muusikaõpetaja
estersilva.erikson(ät)pjk.ee
Helen Leoste
Loodusainete õpetaja
helen.leoste(ät)pjk.ee
Janika Mesi
Abi- ja asendusõpetaja
janika.mesi(ät)pjk.ee
Javier Domingues Gil
Hispaani keele õpetaja
javier.dominguez.gil(ät)pjk.ee
Karl Koppelmaa
Loovkirjutamise õpetaja
karl.koppelmaa(ät)pjk.ee
Kristina Riistop
Kohviku perenaine
kristina.riistop(ät)pjk.ee
Liina Särkinen
Kunstiteose analüüsi kursuse õpetaja
liina.sarkinen(ät)pjk.ee
Maria Peterson
Lavakõne õpetaja
maria.peterson(ät)pjk.ee
Marju Kütt
Raamatupidaja
marju.kytt(ät)pjk.ee
Marko Levin
Kuju- ja disaini suunaainete õpetaja
marko.levin(ät)pjk.ee
Miryam Cicetti
Kehalise kasvatuse õpetaja
miryam.cicetti(ät)pjk.ee
Pääsu-Liis Kens
Kaasaegse tantsu õpetaja
paasuliis.kens(ät)pjk.ee
Peeter Oissar
Riigikaitseõpetuse õpetaja
peeter.oissar(ät)pjk.ee
Priit Ahte
Matemaatika- ja füüsikaõpetaja
priit.ahte(ät)pjk.ee
Priit Joonas
Sotsiaalpedagoog, ettevõtlusmentor
priit.joonas(ät)pjk.ee
Rutt Kukk
Joonestamise õpetaja
rutt.kukk(ät)pjk.ee
Siret Maaring
HEV koordinaator
siret.maaring(ät)pjk.ee
Stéphane Clavel
prantsuse keele õpetaja
stéphane.clavel(ät)pjk.ee
Tauri Tölpt
Inimeseõpetuse õpetaja
tauri.tolpt(ät)pjk.ee
Teet Lõhmus
Andmeanalüüsi kursuse õpetaja
teet.lohmus(ät)pjk.ee
Tiina Veismann
Gümnaasiumi sõna ja kultuuri suuna juht; eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 2. lennu sõna ja kultuuri suuna mentor
tiina.veismann(ät)pjk.ee

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish