Aile Tooming
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
aile.tooming(ät)pjk.ee
Andrei Maksimjuk
Kunstiõpetaja
andrei.maksimjuk(ät)pjk.ee
Anna-Katariina Traks
Ajalooõpetaja
anna.katariina.traks(ät)pjk.ee
Anne Hiio
Inglise keele õpetaja
anne.hiio(ät)pjk.ee
Anne Mehide-Valtin
Psühholoog
anne.mehidevaltin(ät)pjk.ee
Anneli Räisa
Eripedagoog
anneli.raisa(ät)pjk.ee
Anri Kivil
Bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, 3. lennu A-klassi juhataja
anri.kivil(ät)pjk.ee
Anti Kodas
IT-juht
anti.kodas(ät)pjk.ee
Anu Aaslepp
Raamatupidaja
anu.aaslepp(ät)pjk.ee
Brigitta-Selestine Petropavlova
Klaveriõpetaja
brigitta.petropavlova(ät)pjk.ee
Daniel Reinaru
3. lennu B-klassi juhataja, muusikaõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja, kaunite kunstide ja humanitaaria õppetooli juhataja, haridustehnoloog
daniel.reinaru(ät)pjk.ee
Diana Liiv
Klaveriõpetaja
diana.liiv(ät)pjk.ee
Elisabeth Tuuling
Saksa keele õpetaja
elisabeth.tuuling(ät)pjk.ee
Ella Elise Maripuu
Kitarriõpetaja
ellaelise.maripuu(ät)pjk.ee
Elle Saar
Lasteaiaõpetaja
elle.saar(ät)pjk.ee
Eva Liias
Aasia kultuuride õpetaja
eva.liias(ät)pjk.ee
Eve Viilma
Kooliõde
eve.viilma(ät)pjk.ee
Evelyn Ojaperv
10. lennu tüdrukute klassiõpetaja
evelyn.ojaperv(ät)pjk.ee
Gajane Meletjan
Muusika- ja solfedžoõpetaja
gajane.meletjan(ät)pjk.ee
Grete Veedla
Raamatukogu juhataja
grete.veedla(ät)pjk.ee
Hanna Näks
Huvijuht, ettevõtlikkusõppe koordinaator
hanna.naks(ät)pjk.ee
Heli-Esterli Ilmjärv
Asendusõpetaja
heliesterli.ilmjarv(ät)pjk.ee
Hemmelin Malken
Keraamikaringi õpetaja
hemmelin.malken(ät)pjk.ee
Hindrek Taavet Taimla
Inglise keele õpetaja
taavet.taimla(ät)pjk.ee
Ille Kaseste
1. lennu looduse ja inimese suuna mentor, inglise keele õpetaja
ille.kaseste(ät)pjk.ee
Ilona Muhel
Koorijuht, muusika ainesektsiooni juhataja
ilona.muhel(ät)pjk.ee
Ingrid Kerma
Eelkooli koordinaator ja õpetaja
ingrid.kerma(ät)pjk.ee
Ingrid Vooglaid
Koduõppe juhtivkoordinaator
ingrid.vooglaid(ät)pjk.ee
Inna Sibul
Vene keele õpetaja; 2. lennu B-klassi klassijuhataja
inna.sibul(ät)pjk.ee
Irina Paert
Hariduskeskuse juht
irina.paert(ät)pjk.ee
Johanna-Leena Känd
7. lennu tüdrukuteklassi juhataja, väikeklassiõpetaja, keelekümbluse koordinaator, eripedagoog
johanna.kand(ät)pjk.ee
Jürgen Leesmann
Kehalise kasvatuse õpetaja
jurgen.leesmann(ät)pjk.ee


Kaire Kaur Daniel
Koduõppe koordinaator
kaire.kaurdaniel(ät)pjk.ee
Kairet Moistus
Käsitöö- ja kodundusõpetaja
kairet.moistus(ät)pjk.ee
Kaja Lindal
9. lennu tüdrukute klassiõpetaja
kaja.lindal(ät)pjk.ee
Kalev Vapper
1. lennu kuju ja disaini suuna mentor, kunstiõpetaja, fotograafiaringi õpetaja
kalev.vapper(ät)pjk.ee
Kardi Laansoo
6. lennu poiste klassiõpetaja, eripedagoog
kardi.laansoo(ät)pjk.ee


Karis Kösta
Geograafiaõpetaja
karis.kosta(ät)pjk.ee
Karmen Kaukver
Geograafiaõpetaja, kommunikatsiooni koordinaator
karmen.kaukver(ät)pjk.ee
Kärt Tõnisson
Kehalise kasvatuse, kaasaegse tantsu ja liikumise õpetaja
kart.tonisson(ät)pjk.ee
Kärt Ülper
4. lennu A- klassi juhataja, loodusõpetuse ja matemaatikaõpetaja, vanema kooliosa juhataja
kart.ulper(ät)pjk.ee
Katri Viitpoom
Psühholoog
katri.viitpoom(ät)pjk.ee
Katrin Kookmaa
1. lennu IT ja andmed suuna mentor, matemaatika õpetaja, reaalainete õppetooli juhataja
katrin.kookmaa(ät)pjk.ee
Kerli Indermitte
8. lennu tüdrukute klassiõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja
kerli.indermitte(ät)pjk.ee
Kerttu Pakk
Matemaatikaõpetaja
kerttu.pakk(ät)pjk.ee
Kristel Kurahashi
10. lennu tüdrukute klassijuhataja
kristel.kurahashi(ät)pjk.ee
Kristi Uustalu
Personali- ja koolitusspetsialist
kristi.uustalu(ät)pjk.ee
Kristiina Kivil
Eelkooli ja pikapäevarühma õpetaja
kristiina.kivil(ät)pjk.ee
Külli Veerberk
Pearaamatupidaja
kylli.veerberk(ät)pjk.ee
Larissa Panova
1. lennu sõna ja kultuuri suuna mentor, vene keele õpetaja, vene keele ainesektsiooni juhataja
larissa.panova(ät)pjk.ee
Leen Jõesoo
Ajalooõpetaja
leen.joesoo(ät)pjk.ee
Liina-Riin Sammul
Inimeseõpetuse õpetaja
liina.sammul(ät)pjk.ee
Liis Kääramees
4. lennu B-klassi juhataja, inglise keele õpetaja
liis.kaaramees(ät)pjk.ee
Liisi Hein
Väikeklassiõpetaja, logopeed, HEV-koordinaator, 5. lennu B-klassi juhataja
liisi.hein(ät)pjk.ee
Liivika Simmul
Direktor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
liivika.simmul(ät)pjk.ee
Lüüli Kogermann
Inglise keele õpetaja, keelte õppetooli juhataja
luuli.kogermann(ät)pjk.ee


Maria Kõrvits
Huvihariduskooli juht
maria.korvits(ät)pjk.ee
Marrit Andrejeva
Kommunikatsioonijuht
marrit.andrejeva(ät)pjk.ee
Matteo Laurenzi
Kitarriõpetaja
matteo.laurenzi(ät)pjk.ee
Mery Kodavere
2. lennu A-klassi klassijuhataja, inglise ja hispaania keele õpetaja
mery.kodavere(ät)pjk.ee
Merike Metsala-Niglas
9. lennu poistelassi juhataja, tehnoloogiaringi juhendaja
merike.niglas(ät)pjk.ee
Monika Pullerits
Rütmikaõpetaja
monika.pullerits(ät)pjk.ee
Nadezda Dinis
Vene keele õpetaja
nadezda.dinis(ät)pjk.ee
Nete Tutsu
Eelkooliõpetaja
nete.tutsu(ät)pjk.ee
Oleg Shvaikovsky
Gümnaasiumi juhataja, füüsikaõpetaja
oleg.shvaikovsky(ät)pjk.ee
Olga Novikova
Kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja; kunsti-, käsitöö- ja tehnoloogia ainesektsiooni juhataja
olga.novikova(ät)pjk.ee
Pärtel Suurhans
Ühiskonnaõpetuse õpetaja
partel.suurhans(ät)pjk.ee
Pille-Katrin Levin
Gümnaasiumi õppesekretär
pillekatrin.levin(ät)pjk.ee
Pille-Riin Karuse
Bioloogiaõpetaja, 4. lennu A-klassi abiklassijuhataja
pilleriin.karuse(ät)pjk.ee
Piret Viirma
Peakokk
piret.viirma(ät)pjk.ee
Priit Kaasik
Ajalooõpetaja
priit.kaasik(ät)pjk.ee
Rabia
Kokk
rabia(ät)pjk.ee
Rait Avestik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
rait.avestik(ät)pjk.ee
Ramy Randlaht
5. lennu A- klassi juhataja, matemaatika- ja eesti keele õpetaja, eripedagoog
ramy.randlaht(ät)pjk.ee
Riina Karik
Täiskasvanute inglise keele õpetaja
riinakarik(ät)pjk.ee
Roman Orusaar
Heakorraülem
roman.orusaar(ät)pjk.ee
Sakiko Ishii
Kandleõpetaja
sakiko.ishii(ät)pjk.ee
Sarah Lend
Õppejuht, 1. lennu kuju ja disain suuna mentor
sarah.lend(ät)pjk.ee
Siiri Sööt
Matemaatikaõpetaja
siiri.soot(ät)pjk.ee
Silja Martin
Matemaatikaõpetaja
silja.martin(ät)pjk.ee
Svetlana Šilenok
Vene keele õpetaja, 6. lennu tüdrukute klassijuhataja
svetlana.shilenok(ät)pjk.ee
Tarmo Erik Huttunen
Kehalise kasvatuse õpetaja, spordi- ja liikumise õppetooli juhataja
tarmoerik.huttunen(ät)pjk.ee
Tarmo Johannes
Flöödiõpetaja
tarmo.johannes(ät)pjk.ee
Tatjana Kuzovkina
Vene keele huviringi õpetaja
tatjana.kuzovkina(ät)pjk.ee
Tea Oll
8. lennu poiste klassiõpetaja, Jussikese lasteaia õppejuht
tea.oll(ät)pjk.ee
Teodor Hirvoja
Muusikaõpetaja
teodor.hirvoja(ät)pjk.ee
Toomas Tõnissoo
Tehnoloogiaõpetaja
toomas.tonissoo(ät)pjk.ee
Triin Kibuspuu
7. lennu poisteklassi juhataja, algõpetuse õppetooli juhataja, I kooliosa juhataja, sotsiaalpedagoog
triin.kibuspuu(ät)pjk.ee
Uku Kübar
Trummiõpetaja
uku.kybar(ät)pjk.ee
Ülle Haav
Inglise keele õpetaja
ylle.haav(ät)pjk.ee
Maarian Toompere
Kooriõpetaja
maarian.toompere(ät)pjk.ee
Kadi Lääne
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
kadi.laane(ät)pjk.ee
Liisbet Leedjärv
Saksa keele õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
liisbet.leedjarv(ät)pjk.ee
Olga Dvortsova
Kunstiringi juhendaja
olga.dvortsova(ät)pjk.ee
Anne Ersling
Abiõpetaja
anne.ersling(ät)pjk.ee
Argo Ilves
Arvutiõpetaja
argo.ilves(ät)pjk.ee
Birgit Püve
Fotograafiaõpetaja
birgit.puve(ät)pjk.ee


Elina Laanes
Prantsuse ja inglise keele õpetaja
elina.laanes(ät)pjk.ee
Elvira Bers
Liikumisõpetaja
elvira.bers(ät)pjk.ee
Ester-Silva Erikson
Lasteaia muusikaõpetaja
estersilva.erikson(ät)pjk.ee
Irmeli Vaher-Jaanson
Kalligraafia
irmeli.vaherjaanson(ät)pjk.ee
Karl Koppelmaa
Loovkirjutamise õpetaja
karl.koppelmaa(ät)pjk.ee
Grete Heinsaar
Viiuliõpetaja
Marju Kütt
Raamatupidaja
marju.kytt(ät)pjk.ee
Liisa Perli
Lasteaiaõpetaja-õppejuht
liisa.perli(ät)pjk.ee
Pääsu-Liis Kens
Kaasaegse tantsu õpetaja
paasuliis.kens(ät)pjk.ee
Sigrid Melts
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
sigrid.melts(ät)pjk.ee
Mare Võting
Sekretär-juhiabi
mare.voting(ät)pjk.ee
Tatjana Kozlova-Johannes
Muusikakooli koordinaator; solfedžo õpetaja
tatjana.kozlova(ät)pjk.ee
Tauri Tölpt
Inimeseõpetuse õpetaja
tauri.tolpt(ät)pjk.ee
Tiina Veismann
1. lennu sõna ja kultuuri suuna juht; eesti keele ja kirjanduse õpetaja
tiina.veismann(ät)pjk.ee
Hans Joosep Alt
Kitarriõpetaja
Helena Lotman
draamaringiõpetaja
Ragnar Uustal
draamaringiõpetaja
Elle Penart
Keemiaõpetaja
elle.penart(ät)pjk.ee
Svea Kaukes
pearaamatupidaja-finantsjuht
svea.kaukas(ät)pjk.ee
Rutt Kukk
Joonestamise õpetaja
rutt.kukk(ät)pjk.ee

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish