Kool pooldab MPEÕK-i iseseisvumist

Püha Johannese Kooli Sihtasutuse juhatus ja nõukogu ei ole kunagi nõustunud patriarh Kirilli sõjale õhutavate avaldustega. Sellised seisukohad külvavad vaenu ning on vastuolus kristliku vaimu ja õigeusu õpetusega.


Oleme lootusrikkad, et MPEÕK-s on alguse saanud protsess, kus põhikirja muutmise läbi suuremat vastutust võttes ollakse valmis elama sõltumatut kristlikku elu, mis juhindub eelkõige pühakirja ja püha pärimuse õpetusest.


Tallinna Nõmme Ristija Johannese kogudus toetas oma aprillikuisel üldkoosolekul MPEÕK liikumist autokefaalia (Kohaliku Kiriku täieliku iseseisvuse) poole. 
Palvetame, et sünniks Jumala tahe.

20240520 125044 väike