Kes me sellised oleme?

3929 untitled shoot

Kust tuleme, kus oleme ja kuhu läheme? Uue koolimaja avanedes on endisest enam tuntud huvi me kooli, tegemiste ja põhimõtete vastu. Selleks, et kõik oleks klaar, tundus hea mõte panna kokku korduma kippuvad küsimused ja lisada vastused.


MIS ON PÜHA JOHANNESE KOOL? Püha Johannese Kool (PJK) on kristlik kogukonnakool, mis avas oma uksed 2013. aastal. Koolis õpib 460 õpilast 1.-10. klassini. Kool on kasvanud järk-järgult, igal aastal lisanduvad uued esimesed klassid. Sel aastal jõudis meie esimene lend 10. klassi ja avasime gümnaasiumiastme. Kooli juures tegutseb ka lasteaed, eelkool, koduõppeosakond ja huvikool. Selle aasta septembrist tegutseb kool aadressil Kivimäe 25, päris oma koolimajas.

KES ON KOOLI OMANIK? Kooli pidaja on Püha Johannese Kooli Sihtasutus. Kooli loomise mõte tekkis Nõmme Ristija Johannese koguduse liikmetel ning hoogu ja julgustust andsid muuhulgas ka Maarjamaa haridusseltsi loomine ning erakoolidele soodsad seadusemuudatused 2011. aastal. Järgneval aastal registreeritigi kodanikualgatus, PJK sihtasutus. Samal aastal alustasid ka teised kristlikud erakoolid, nt Püha Miikaeli Kool, Kaarli Kool ja Tartu Luterlik Peetri kool, Kohila Mõisakool. Püha Johannese Kool on Eesti Kristlike Erakoolide Liidu liige.

KES KOOLI JUHIB? Kooli tegevus lähtub Eesti põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning erakooliseadusest, samuti mittetulundusühingute seadusest. Kooli juhib koolijuht Liivika Simmul, kes on kooli sihtasutuse juhatuse esinaine, tagades niiviisi pidaja ja juhtkonna vahelise kooskõla. PJK SA juhatus annab aru PJK SA sihtasutuse nõukogule. Kooli asutajad on kooliga siiamaani tihedalt seotud, kõik nad on PJK lapsevanemad või õpetajad. Loomulikult on kõik kooli sihtasutuse asutajad ja liikmed, samuti kooli töötajad, lojaalsed Eesti omariiklusele ja seadustele. Kooli igapäevast õppetööd korraldab kooli tegevjuhtkond e konsiilium, mis koosneb õppetoolide ja erinevate üksuste juhtidest. Kooli otsused kooskõlastab hoolekogu ja õpilasesindus.

KES KOOLI RAHASTAB? Kooli tegevuse rahastus tuleb riiklikust pearahast, õppemaksust ja kohaliku omavalitsuse toetusest. Oma koolimaja rajamiseks võtsime pangalaenu ning kogume aktiivselt annetusi. Suureks abiks on noorele koolile lapsevanemad, kes on osalenud ruumide remondis, kooliväliste ürituste korraldamisel ja kooli arenguga seotud töörühmades. Täname oma vapraid peresid, kellest paljud toetavad kooli lisaks õppemaksu tasumisele ka püsiannetusega! Moskva patriarhaat, ükski välisriik ega poliitiline rühmitus ei ole meid rahaliselt toetanud. Püha Johannese Kooli Sihtasutusel on auditeerimiskohustus, raamatupidamise aruanded on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

KUIDAS SATTUS KOOL KIVIMÄELE? Kooli esimesest tegutsemisaastast alates oleme jooksvalt tegelenud ruumiküsimustega: igal aastal esimese klassi võrra kasvav kool vajas üha suuremaid ruume. Alustasime Püha Miikaeli Kooli lahkel loal kahe klassitoaga Vene tänaval, sealt liikusime edasi rendipinnale Viru tänaval ning seejärel Mustamäele, Siili tänavale. Kogu selle aja oleme unistanud päris oma koolimajast. Oleme aastate jooksul külastanud hulgaliselt kinnisvaraobjekte kõikjal Tallinnas, ent kooli vajadustele vastavat suurt hoonet ei õnnestunud leida. 2019. aastal leidis üks meie lapsevanem RKAS enampakkumiste lehelt krundi Kivimäe mändide vahel. Teiselt lapsevanemalt saadud laenu abil õnnestus koolil see maatükk osta. 2020. aasta arhitektuurivõistluse võitis SKAD Arhitektide lahendus ning maja valmis pangalaenu ja eraisikute annetuste toel 2022. aasta 1. septembriks. Tegutseme nüüdsest aadressil Kivimäe 25.

MILLINE ON ÕIGEUSU ROLL KOOLI TOIMIMISEL? Kooli idee sündis Nõmme Ristija Johannese koguduseliikmetest lapsevanematel ja õpetajatel, kelle lapsed olid 2013. aastal kooliikka jõudmas. Kooli asutajate maailmavaateline lähtekoht ja inspiratsiooni allikas on sajanditepikkune idakiriku traditsioon. Koolis õpib ja õpetab nii MPEÕK kui ka EAÕK kiriku liikmeid, kogu kooliperest moodustavad õigeusklikud umbes kümme protsenti. Kool on avatud kõigile lastele, vaatamata nende perede usutunnistusele. Eeldame kristliku maailmavaate aktsepteerimist. Kristlikus koolis algab koolipäev palvusega, lõpeb tänu- ja vaikuseminutitega. Hommikupalvusel palutakse algava päeva ja kogu koolipere eest.

KUIDAS VAATAB KOOL UKRAINAS TOIMUVALE? Püha Johannese Koolis oleme kümne aasta jooksul saanud olla erinevate inimeste ja rahvuste ühendajad ja rahuloojad vaid tänu tasase ja alandliku Taevase Kuninga teenimisele. Me oleme teadlikult valinud õigeusu kiriku kui pühakute ja suure pühaduse Tee ning tajume seda seestpoolt just sellisena ka nüüd. Me taunime aga Kristuse õpetuse moonutamist hävitavatel eesmärkidel, meil ei ole võimalik nõustuda patriarh Kirilli Ukraina sõda puudutavate avaldustega ning peame Vene võimude veretööd Ukrainas katastroofiliseks eksituseks. Evangeeliumi eluandev sõnum ei tohi olla kattevarjuks hävitustööle. Pikemalt on võimalik kooli seisukoha ja Nõmme Ristija Johannese koguduse liikmete kirjaga sõja alguspäevilt tutvuda kooli kodulehe avalehel. Püha Johannese Kool võttis kevadel vastu üle kümne Ukrainast pagenud õpilase, koos lastevanematega koguti põgenike peredele vajaminevat toidu- ja muud abi, korraldati kunstiteraapiat. Ka Nõmme Ristija Johannese kogudusega on liitunud mitmed põgenike pered, kes käivad teenistustel. Neid abistatakse, nagu suudetakse.

 • FB See meie koolimaja s
  See meie koolimaja sündimise protsess on õpetus. Loe edasi
 • FB Nõmme linnaosa vanem
  Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri tervitussõnad uue koolihoone avamise puhul. Loe edasi
 • FB
  "Mul on väga eriline soe tunne täna koos teiega siin olla. Loe edasi
 • FB Suur tänupüha Kivimä
  Suur tänupüha Kivimäel. Loe edasi
 • FB Kuldse linna poole p
  Kuldse linna poole püüeldes. Loe edasi
 • FB Gümnaasium tõstab ti
  Gümnaasium tõstab tiibu! Loe edasi
 • FB Uus maja, uued kombe
  Uus maja, uued kombed. Loe edasi
 • FB Kesk kolimissaginat
  Kesk kolimissaginat võtavad õpetajad aja maha ja õpivad, kuidas toetada metakognitiivset arengut klassiruumis. Loe edasi