Hoogtöö inglise keele tunnis.

3929 untitled shoot

Õpetaja Ille: "Me ei mölla, vaid õpime sõnu. Kui, siis õige natuke möllame ka... Et siis jälle tunda rõõmu rahulikust tegutsemisest." #puhajohannesekool #neljasklass #tööjavilekoos