Head sõbrad, me läksime Hooandjasse!
hooandja

Kooli kasvamine on justkui südame avardamine – iga aastaga peab sinna mahtuma üha rohkem lapsi ja peresid. Meie ettevõtmine vajab ühte otsustavat tõuget, et pikk teekond ühelt üüripinnalt teisele jõuaks viimaks koduväravasse. Kutsume üles meile hoogu andma kõiki, kellele meie hariduslikud ideed ja ühiskonna teenimine sellisel moel südamelähedased on.
Kui me kümne aasta eest hakkasime looma Püha Johannese Kooli, ei heitunud me teadmisest, et meil pole oma maja. Ega vara, millega seda ehitada. Meie igatsus oli muuta Eesti elu. Muuta maailm terviklikumaks, lootusrikkamaks ja õnnelikumaks. Me usume, et seda saab teha hariduse kaudu. 
Arvo Pärt, meie kooli innustaja, on öelnud: „Maailma parandamine ei alga mitte teisest maailma otsast, vaid sinust enesest. Millimeetri haaval”.

Tuli hakata käima seda teed, iseenda jälgimise teed,  muutumise teed. Nii sai kool südamehariduse tööriistaks kõigepealt meie endi jaoks. Ühtlasi kasvas veendumus, et terviklik kooliharidus peab vastama oma ajastu iseloomule. Kui meie aeg on üksinduse, ärevuse ja vaimse tervise probleemide plahvatusliku kasvu aeg, siis koolis tuleb luua keskkond, kus oleks võimalik rahuneda, terveneda ja tunda end väärtuslikuna. Õpitulemused on seotud lapse hingelise heaoluga. Kuidas selleni jõuda? Ainuvõimalik tee paistis olevat soojuse, märkamise ja pühendumise tee. Usume, et pedagoogika on suhe, isiksus kujuneb suhetes. Olulised on kõik suhted: õpetajate, õpilaste ja perede vahel. Lisaks kujundasime koolipäeva nutiseadmevabaks, kutsusime ellu tavapärasemast rohkem liikumistunde, pika õuevahetunni, hommikupalve, päeva lõpulaulu ja vaikusehetked.
Tänaseks on toimunud kaheksa aastat igapäevast õppetööd, koolil on ligi 350 õpilast. Lisaks on loodud kõigile huvilistele avatud muusikakool, tantsukool, huviringid, lasteaed, eelkool, Tervikliku Hariduse Fond. Toimuvad loengud lapsevanematele, kontserdid ja haridust mõtestavad iga-aastased rahvusvahelised konverentsid. 
Hariduse mõtestamine ja selle vastavusse viimine kaasaegse elu vajadustega on saanud meie kooli tunnusjooneks. Usume, et parimaid tulemusi on võimalik saavutada traditsiooni ja innovatsiooni põimimisega argipäevas. Ajatuid väärtusi ja tarkust silme ees hoides katsetame ning loome uusi õppevorme. Õpilaste tagasisidestamisel hoidume skaalalisest hindamisest kuni kuuenda klassini. Juhime lapsi eneseanalüüsi meetodeid rakendades. Panustame individuaalõppesse – võrdselt oluline on mahajääjate järeleaitamine ja andekate toetamine. Aga siiski, ükski akadeemiline saavutus ei kaalu üles peamist eesmärki – et meie kooli õpilastest kasvaksid isiksused, kes ei lase silmist seda, mis silmale nähtamatu, kes tunnevad iseennast, oma võimeid ja oma südant.  Isiksused, kes märkavad teist inimest enda kõrval ja suudavad vabaduse ideaali realiseerida oma hinge ja ühiskonna hüvanguks. 
Meil on palju toetajaid, kelle julgustusel oleme otsustanud edasi minna. On piisavalt jõudu, et kasvada gümnaasiumiks. Me soovime kasvada, kuid meil pole paika, kuhu juuri ajada. Oleme seni rännanud ühelt üüripinnalt teisele. Möödunud talve hakul ostsime krundi Nõmme mändide alla. Nüüdseks on meil projekt, on laenuraha, on püsitoetajad. Käesoleval kevadel algava ehituse maksumusest, kogusummas 5,6 miljonit eurot, jääb veel puudu 600 000 eurot omafinantseeringut. Kool on aastate jooksul majandanud kokkuhoidlikult, korraldanud talguid ja kaasanud vabatahtlikke, kogunud sääste ja annetusi. Nii oleme aastate jooksul oma tulevase hoone rajamisse panustanud juba ligi miljoni euroga, soetanud krundi Nõmme mändide alla, investeerinud arhitektuurilahendusse, projekti ja töödesse ehitusplatsil.
Koolimaja valmimisele ja ühe suure unistuse teostumisele saab hoogu anda igaüks!