5 põhjust

Viis põhjust, miks valida Püha Johannese Kooli gümnaasium

Kevadel on põhikooli lõpetajad valiku ees, kas õppida selgeks amet kutsekoolis või jätkata gümnaasiumis. Kui valik langeb gümnaasiumi kasuks, siis on järgmine otsustuskoht, kas jääda oma kooli, panna end proovile eliitkoolide võistlustules või teha otsus oma ootustest ja erinevate koolide pakutavast lähtudes. Vaatame ühiselt, millised on punktid, mida gümnaasiumi valikul arvestama peaks ning kellele võiks sobida Püha Johannese Kooli (PJK) uus gümnaasium. 

Kas soovid läbida väljakujunenud õppekava või ka ise selle kujunemisel kaasa rääkida? 

Paljudel pika traditsiooniga koolidel on hea õppekava ja kogemustega õpetajad. PJK avas gümnaasiumi esmakordselt 2022. aastal. See tähendab, et toona kümnendasse klassi astunud õpilased said ise oma gümnaasiumi kujundamisel kaasa rääkida. Nüüd on meil õpilastega koostöös väga hea õppekava olemas, kuid me ei raiu seda kivisse, vaid jätkuvalt kaasame ja kuulame õpilasi ning vajadusel kohendame õppekava nii, et see vastaks täiesti õpilaste vajadustele, täites ka riigi kehtestatud normid.

PJK väärtustab ka individuaalsust, mistõttu on meil mentorlussüsteem, mis aitab õpilasel leida just "oma teed". Samuti pakub kool palju põnevaid valikaineid, mida iga õpilane oma huvidele ja ootustele vastavalt valida saab.

Kas soovid läbida vaid riikliku õppekava või saada lisaks ka kaasaegseid ja rakenduslikke oskusi? 

Gümnaasiumiastmes on võimalik valida suund, näiteks on paljudel koolidel humanitaar- ja reaalsuund. PJK-s on välja töötatud konkreetsemad ning kaasaegsed, noorte huvidele ja tööturu vajadustele vastavad  suunad: sõna ja kultuur, loodus ja inimene, kuju ja disain, andmeanalüüs ja infotehnoloogia. Suundadel õppimine ei anna kutsekoolile vastavat ametit, vaid sobivad eelteadmised akadeemiliseks haridusteeks nimetatud valdkondades.

Kas sulle on oluline õpetaja pikk pedagoogiline staaž või tema praktilised erialased kogemused?

PJK õpetajatel on mõlemat! Gümnaasiumi suundade juhid on oma ala asjatundjad, kes omavad erialast töö- ja juhtimiskogemust, kuid ka toetavat pedagoogilist kogemust ja kvalifikatsiooni.

Kas sulle on oluline hingelist tasakaalu toetav keskkond?

PJK-s ümbritseb õppijaid hooliv kogukond, mis tugineb sisemistele ja ajatutele väärtustele. Enese asemel on tähelepanu teise märkamisel, püüdleme enesekesksusest teisekesksuse poole. Seeläbi on meie kool kiusamisvaba ja vaimset tervist toetav.

Kas soovid, et õppimine oleks põnev? 

PJK panustab selle nimel, et koolitunnid oleksid põnevad: korraldame väljasõite, õuesõppepäevi, katsetame ja teeme projekte. Lisaks põnevatele valikainetele on võimalik PJK huvikoolis arendada oma andeid või proovida koolimajast lahkumata midagi päris uut. Meil on võimalik õppida pillimängu, erinevaid keeli ja kultuure, kunstitehnikaid, spordialasid ja etenduskunste. 

Püha Johannese Kooli PISA testide tulemused kinnitavad, et meie õpilaste teadmised ning analüüsi- ja arutlusoskused on üle keskmise tugevad, seda mitte ainult välisriikidega võrreldes, vaid nii Eesti kui ka maakonna arvestuses. Samuti näitavad PISA tulemused, et teadmised ei ole tulnud hea enesetunde arvelt, vaid õpilased tunnevad elust rõõmu ning usuvad endasse ja neis püsib elus edasiviiv õppimisrõõm.

Kui tunned, et su valik võiks olla värske, õppijakeskne, vaimset tasakaalu väärtustav, kaasaegseid ja põnevaid õppimisvõimalusi pakkuv gümnaasium, siis tutvu täpsema sisseastumisinfoga siin ja esita avaldus!

 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish