Kuju ja disain

Püha Johannese Kooli üheks ülesandeks on toetada õpilasi nende terviklikus arengus. Kuju ja disaini suund annab selleks väga hea võimaluse, kuna kasvatab õpilastes süsteemset, loovat ja metoodilist mõtlemist, kus on olulisel kohal nii leidlikkus, vaimsed väärtused kui ka ilumeel ning -tunnetus laiemalt. Suund toetab õpilase arengut kolmes olulises sihis.

„Maailm ei tervene, kui seda püüab parandada seesama katkine hing, kes selle on kujundanud. Kõigepealt tuleb inimene terveks saada, muuta tema hoiakut ja mõtteviisi." *

lill
1. Algkuju ning selle selgiv tunnetamine inimesena

Kuju ja disain suunal on oluline häälestuda enda isiklikule arengule, luua endas valmisolek seesmiseks rikastumiseks ning harmooniaks. Kes ma olen? See jääb küsimuseks, mis aitab olla hooliv, vastutustundlik, julge, abivalmis, uudishimulik, ärgas ja loov. Kust ma tulen, kuhu ma lähen? Kujundades end targalt ning tundlikult, saame olla toeks ümbritsevalegi. Siia puutub ka teadlik töö enda metakognitiivse võimekusega, mis kätkeb kasvavat harjumust oma mõtte- ja tunnetusprotsesse jälgida, arendada ning hüveliselt suunata.

"Muutunud on nii disaini kui ka disaineri roll ühiskonnas ning see välistab vanad käitumis-, õppimis- ja mõttemustrid. Disainiprotsess ja disaineri mõttemaailm on avardunud." *

2. Disain ja divergentne mõtlemine

Divergentne ehk hargnev mõtlemine seisneb uute ideede tekkele ja ebatavalistele lahendustele viivas protsessis, mille käigus pakutakse probleemile rohkem kui üks võimalik lahendus. Konstruktiivne hargmõtlemine, seoste nägemise oskus ning analüüs on disainis, kuid ka laiemalt kunsti ning loomingu teatud etappides äärmiselt oluline.

Arendades endas disainerile omast mõtlemist, õpib gümnasist asju terviklikumalt, süsteemsemalt, empaatilisemalt, metoodilisemalt, loovamalt ning innovatiivsemalt vaagima. Gümnaasiumi kontekstis harjutab disainisuund õpilast eelkõige seostatult mõtlema, analüüsima, ideid arendama, parendama ning toimival kujul esitama – kasulik harjumus, mis kulub ära igal elualal.

"Meie tegevuses on kaks paralleelset suunda: disainiharidus ja haridusdisain. Esimese puhul lähtume õpilasest ning teisel õpetajast. Neid seob peamise märksõnana „koosdisain“.“ *

* Tsitaadid: Merike Rehepapp „Eesti haridus on disainipöördeks valmis“, Sirp 24.09.21

3. Kunst ja looming

Suuna kolmandal sihil on selgelt kattuvusi ka eelmainitutega, kuivõrd kunst ning looming rikastavad ning arendavad inimest nii isikliku väljenduse kui ühiskondliku kogemusena. Kunst juhatab õpilast ikka ja jälle esimesele värskele lumele, kus lisaks enda jälgedele paistavad selgemalt silma teistegi omad. Siin on au sees kujundlik mõtlemine, mängulisus, otsingulisus, leidlikkus, tundlikkus, taiplikkus ja intuitsioon. Läbi kunsti ning loomingu õpime teadmatusega turvaliselt suhestuma, usaldama olemasolevaid tingimusi, vaistu ning märke.

Lisaks mitmetele toetavatele valikainetele võimaldab kuju ja disain suund õpilastele järgmisi ainekursusi (aastate kaupa):

• Kuju ja vorm
• Maal
• Kompositsioon
• Värv ja materjal
• Klassikaline joonistamine
• Ruum ja disain
• Piksel ja vektor
• Geomeetria ja joonestamine
• Tüpograafia
• Foto ja graafika
• Ikoonimaal ja selleks vajalikud tehnikad
• Tootedisain
• Installatsioon ja esitlustehnikad

Sisseastumisel esitatav portfoolio

Kuju ja disain suunale kandideerides palume koostada portfoolio, kus toote valitud näiteid oma senisest loomingust. On mõistetav, et kõik pole varem tingimata joonistanud ja maalinud, mistõttu pole see ka otsene kriteerium. Meid huvitavad just need loovad väljendused, millega ise hea meele ning huviga tegelete. Palume liigendada portfoolio vastavalt teemadele ning lisada iga teema juurde lühike kirjalik selgitus, miks Teid just see teema ning loominguline väljendusviis huvitab.

Palun luua terviklik ülevaatlik dokument (nt pdf), laadida see oma Drive’i kausta ning jagada linki ja ligipääsu aadressiga Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Pealkirjaks palun lisada oma täisnimi ja portfoolio. Juhul kui portfoolio on füüsiliselt olemas, piisab ka sellest kui võtta see vestlusele kaasa.

Kalev Vapper,
kuju ja disain suuna juht

Kalev Vapper e

Olen kunstnik, laulik ja luuletaja. 2007. aastal lõpetasin Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase fotograafia eriala ning olen hetkel lõpetamas Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühise õppekava kunstididaktika magistrantuuri.

Haridusvaldkonnas töötan juba 2007. aasta sügisest saadik, mil asusin tööle Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase fotograafiaosakonna juhataja abi ning õppejõuna. Sestsaadik tegutsen nii Pallases kui ka Eesti Kunstiakadeemias, olles andnud läbi aastate väga erinevaid aineid (kompositsioon, arhitektoonika, maastik, pilt ja tekst, narratiiv, fotodokumentalistika, lavastusfotograafia, skulptuur ja installatsioon, teemaõpetus, erinevad loomingulised projektid jpm). Eriala tõttu on need ained olnud suuresti seotud fotograafiaga, kuid mitte ainult. Täna töötan lisaks ka Püha Johannese Koolis ja Tabasalu Gümnaasiumis.

Kujutava kunsti kõrval on minu elus väga olulisel kohal etenduskunstid, kirjasõna ning oma laulude loomine ja esitamine – hobid, mis toidavad vaimu tänini. Olen töötanud stsenaristi ning copywriterina, luues aga peamiselt siiski just haridusalast sisu (õppevideod ning -animatsioonid).
Kunstnikuna olen illustreerinud ka raamatuid ning enda ja teiste tekste.

Õpetajana on mulle oluline toetada õppija huve, vajadusi ning potentsiaali. Minu jaoks on oluline leidlikkus, loovus ning eetiline ja kultuuriline tundlikkus, mis lubab näha ja põimida seoseid, lähtuda inimesest, kontekstist ning kõige ja kõigi taga peituvast muutumatust algest. Näen õpetajat kui võtmemeistrit, kelle võtmetega pääseb ruumidesse, millest varem aimugi ei pruukinud olla, olgugi, et need kuulusid algusest peale inimesele endale. Seal on külluslikke varakambreid, torne, keldreid, saale, sahvreid ja kõike muud.

Väärtuslikuks võtmeks on ka loovmõtlemine ning kunst ja selle mõistmine ise. Seda võtit kandes on inimene rikkam ning adub vabaduse ning vastutuse ülevat suhet, suutes avada ning sulgeda nii enda sees kui enda ümber just seda, mis tema taotlusi ja vajadusi heas vaimus toetab. Võtmekandjad suudavad avada mõnegi ukse neile, kes oma võtit veel otsivad, selle kaotanud või unustanud on.

Kuju ja disaini suund toob kokku südamed ja võtmed, mis omavahel klapivad. Eelkõige töötame aga selle kallal, et anda orientiir, teadmised ja oskused tulevastele võtmemeistritele. Laiemalt näen seda kogu hariduse peamise eesmärgina.

Olen tänulik ja rõõmus, et väga paljudest minu õpilastest on saanud tänaseks tunnustatud kunstnikud ning head spetsialistid, kelle töös ja tegemistes on nii hinge, mõistust kui südant. Kõige suurem on aga tänu ning rõõm oma armsate laste, elukaaslase ning sooja kodu üle.

Kool kui kodu – selle ilusa, kõrge ja sügava sõna jätangi siia lõppu, tehkem temast midagi hubast ja head!

Kirjuta mulle, kui soovid rohkem infot kuju ja disaini suuna kohta: kalev.vapper@pjk.ee

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish