TULE KOOLI!

Vastuvõtt Püha Johannese Kooli

Avatud on registreerimine 2018.a. sügisel alustavasse I klassi. Kandideerimiseks palume huvilistel peredel täita avaldus ja ankeet siin.
Võtame kõigiga ühendust jaanuari keskpaiku, et leppida kokku laste tutvumistunni aeg, mis leiab aset jaanuari lõpupoole. Tutvumistunnile järgnevad perevestlused. Tulemused selguvad veebruari jooksul. 

Igal aastal komplekteerime ühe poiste ja ühe tüdrukute klassi. Ootame esimestesse klassidesse kuni 24 poissi ja 24 tüdrukut. 

linda kirke

Lõpliku õpilasnimekirja kujunemisel on määravaks tutvumistunni ja vajaduse korral ka individuaalse kooliküpsusvestluse tulemused, kuuluvus kooli kogukonda (õpilaste õed-vennad, kooli töötajate lapsed) ja perevestlusel ilmnev kooskõla pere ja kooli väärtusruumi vahel. Tutvumistunnis vaadeldakse lapse käitumist rühmasituatsioonis ja hinnatakse kooliküpsust. 

Kandideerimiseks palume täita avaldus ja ankeet siin.

Kooli kasvamisel võtame õpilasi vastu teistesse klassidesse vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse, õpilase tunnistuse ja õpetajatega toimuva vestluse alusel. Vajadusel võib õpilasele teha testid põhiainetes.

Avaldusi võtame vastu aastaringselt. Tutvumistunnid algavad jaanuarikuus.

Õppemaksu suurus on 1100 eurot aastas, millest 1/4 tasutakse suvel ettemaksuna ja 3/4 kümne koolikuu jooksul.

Rahaliste raskustega peredel on võimalik taotleda õppemaksuvabastust 10-100%. Õppemaksust on osaliselt või täielikult vabastatud 15 % õpilastest. Seoses sellega palume annetusi kooli stipendiumifondi peredelt, kel võimalik maksta kahe või enama lapse õppemaksu, aga ka teistelt headelt inimestelt ja organisatsioonidelt, kes soovivad toetada meie armsaid ja andekaid õpilasi. Õppemaks katab nende õppeainetega seotud kulud, mida õpetame lisaks riiklikule õppekavale: inglise keel, vene keel, lisa-matemaatika, lisa-kehaline kasvatus, tantsuline liikumine, kalligraafia, etümoloogia, lisa-ajalugu, lisa-tööõpetus ja koorilaul. Annetusi stipendiumifondi saab teha annetuskeskkonna kaudu kooli kodulehel, makse selgituseks palume märkida "annetus stipendiumifondi". Annetuskeskkonnas on võimalik sõlmida püsimaksekorraldus.