Head haridustaset, toetavaid inimsuhteid ning loomingulisust soosivat õhkkonda peame kaasaja koolis iseenesestmõistetevaks - iga lapse, pere ning õpetaja loomulikuks õiguseks. Kristliku kooli puhul saame rääkida lisaväärtusest eelnevale. See on võimalus kogeda pühadust, tunda austust Kellegi kõrgema ja selle kaudu ka ligimese vastu ning sügavamalt mõtestada elu mõtet ja sihti. Kui võrrelda kooli korrusmajaga, siis lisaks esimese korruse kõrgele haridustasemele ja teise korruse heale psühhokliimale peame oluliseks ka kolmandat, hinge hoidvat ja harivat korrust.

Püha Johannese kool on eraalgatuslik põhikool Tallinnas, mis avas oma uksed 2013. aastal. Koolis õpib 295 last I-VII klassis. Vastuvõtuga esimesse klassi lisandub igal aastal kaks klassikomplekti.

Kooli vastuvõtutingimuste kohta saab lähemalt lugeda siit. Õpilased ei pea olema õigeusklikud ega ristitud, peredelt eeldame kristliku maailmavaate aktsepteerimist.

Kooli juures tegutseb ka lasteaed, eelkool ning huvikool.

Kool tegutseb rendipinnal aadressil Siili 14.

Erakooli tegevuse rahastus tuleb riiklikust pearahast, õppemaksust ja kohaliku omavalitsuse toetusest. Lapsevanemad maksavad õppemaksu 1210 eurot aastas, võimalik on taotleda osalist või täielikku õppemaksuvabastust.

2019.a. märtsis omandas kool maalapi Kivimäe mändide all, kuhu plaanime rajada päris oma kodu. Vt lisaks ja toeta meie südamesoovi siin!

  • 2019. aasta augustis avas PJK koolieelse lasteasutuse segarühma “Jussike”. Tegu on kogukonnakooli noorima võsu ja kõige hellema pesaga, mis kannab endas samu väärtusi ja sama kultuuri kooliga: on hooliv, soe, loominguline ja sõbralik. Väärtustame terviklikku kasvukeskkonda, siiraid suhteid, püüame võimalikult palju viibida õues (meil on ka mudaköök!) ja lihtsalt koos mängida. Lasteaed on nutivaba.Lasteaias on üks segarühm kuni 18 lapsele, kelle eest kannavad hoolt üks õpetaja ja kaks õpetaja abilist.Lasteaiaruumid asuvad kooliga samas hoones, sööme kooli sööklas ja muusika- ning liikumistegevusi viivad läbi PJK õpetajad. Võimalus on osaleda keraamikaringis. Rühmas käivad 3-7-aastased lapsed. Eakohased õppetegevused toimuvad eraldi 3-4-aastastel ja 5-7-aastastel. Põhiosa päevast veedavad lapsed ühiselt.Lasteaed on avatud E-R kl 7.30-18.30. Esimesel nädalal soovitame turvalisema harjumise mõttes laps lõunast koju viia.Õppemaksu suurus 2019/20 õppeaastal on 385 eurot kuus, millest arvestatakse maha kohaliku omavalitsuse toetuse summa. Kolme sooja söögikorra tasu on 3.50 päevas. Sama päeva hommikuks puudumisest ette teatamisel söögiraha ei ole vaja maksta.Huvilistel palume registreeruda siin. Huvilistel palume registreeruda siin.
  • 7.–9. märtsil toimub Tallinnas ja Laulasmaal rahvusvaheline konverents "Metanoia – muutumine, andestus ja leppimine", mida korraldab Püha Johannese Kool koostöös Arvo Pärdi Keskusega.
  • Õpituba lapsevanematele Sel sügisel osaleb Püha Johannese Kool koostöös Eesti Lugemisühinguga Integratsiooni SA toel ja Kultuuriministeeriumi rahastusel projektis „Muukeelsete laste pereliikmete õpituba „Tere, kool!“.