Väärtused
• Oma tee leidmine

• Püsiväärtuste elamine siin ja praegu

• Fookuses isiksus

• Terviklik areng 

• Perekonnaõpetus

• Igavikuline ja iidne nüüdisaegsele generatsioonile ja tulevastele aegadele

Teadmised
• Süvateadmised
• Õppimine läbi väljakutsete
• Kogukonna kaasamine
• Koostööpartnerite kaasamine (TLÜ, TalTech, TÜ jne)
• Reaal- ja humanitaarhariduse tipptase, kuhu soovitakse õppima ja õpetama tulla
• Õppimine ja õpetamine toimub kõikjal (mitte ainult ainetunnis)
• Praktiline ja projektõpe 

Hoiakud
• Gümnaasiumiõpilane on täiskasvanud inimene
• Jah, ja
• Teietamise kultuur
• Õppimine läbi õpetamise
• Olemis-ja suhtlusjulgus
• Narkovaba kool (nulltolerants)
• Tähendusrikas õpe
• Teisekesksus ning orientatsioon teenimisele
• Digi- ja analoogvõimekus
• Koordinaatteljestik

Teistele
• Südikus
• Koostöö ja partnerlus
• Teisekesksus
• Teistele väärika ja turvalise keskkonna loomine 
• Teeniv hoiak
• "Minu vend on minu elu”

Endale
• Südikus
• Vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise teadlikkus
• Hea enesetundmine ja-juhtivus
• “Oma Vargamäe” leidmine
• Vennad ja õed kogu eluks

Mentorlus
• Mentorgrupid ja mentorlik suhtlemiskultuur õpilase ja õpetaja vahel
• Klassideta gümnaasium
• Lennus kuni 64 õpilast
• Mentorgrupis kuni 16 õpilast 
• Partnerlus
• Kool kui keskkond noore täiskasvanu identiteedi otsimiseks ja leidmiseks
 
Õppekava struktuur
Ainekursuste maht gümnaasiumis:
Riiklik õppekava (69)
Kooli valikud (13)
Suuna valikud (12)
Õpilase valikud (6)
______________________________
Kokku 100 kursust  3 aasta jooksul 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish