TEADUSRUUM

Matemaatikaring, OOTAB TÄITUMIST! kuutasu 20 eurot, 1 kord nädalas

K 15.15-16.00, 3.-6. klass (õp Katrin Kookmaa)
Matemaatikaringis omandame baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid. Tutvume kujundite ja numbritega, nuputame ning läheneme matemaatikale mänguliselt.

Elektroonika-robootika alustab 21. sept Nutigeen huvikool

1 x nädalas 1 h, tasu 45,- eur

Robootikaring algajatele 1.-3. klass. Robootika mängulises võtmes.
E 15.00-16.00
 
Robootika edasijõudnutele 5.-7/8. klass. Arduino põhine robootika. Võimalus ka veebikeskkonnas harjutuste tegemine.
E 16.15
K 16.00
Elektroonikaring "Käed külge" Praktilised ülesanded
R 16.30-17.30 5-7/8 klass

Huviring on mõeldud neile, kes lisaks üldisele tehnikahuvile tahavad ise oma kätega midagi valmis ehitada. Õpitakse tundma töövahendeid ja mõõteriistu, tutvutakse elektroonika alustega nii teoreetiliselt kui praktiliselt,  programmeeritakse, joonestatakse, ehitatakse. 

Loodus-teadusring alustab oktoobrist!

Ringis tutvustatakse lastele looduse, keemia ja füüsika põnevat maailma. Teadusringis on rõhk laste aktiivsel osalemisel ja tegutsemisel. Huviringi juhendaja selgitab teemasid lastele eakohaselt ja arusaadavalt. Kohtumise lõpus analüüsitakse kogetu üheskoos läbi.

Ettevõtlus: info peagi!

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish