ETENDUSKUNSTIDE RUUM

Selleks, et laps saaks treviklikku tanstukoolitust, soovitame võtta 1-2 kaasaegse tantsu trenni kombineerituna 1 kaasaegse balleti trenniga. 

40,- eur 2 x nädalas, 50,- eur 3 x nädalas

Kaasaegne tants

E 14.15-15.15 algtase 1.-2. klass (õp Christin Taul)

15.15-16.30 kesktase GRUPP TÄIS! 3.-5. klass (õp Tiina Mölder sept-nov., Christin Taul alates nov.) UUTE ÕPILASTE LIITUMINE ALATES JAANUARIST

16.30-18.00 vanem aste  6.-8. klass õp Tiina Mölder sept-nov., Christin Taul alates nov.) UUTE ÕPILASTE LIITUMINE ALATES JAANUARIST

K 15.20-16.30 kesktase 3.-5. klass (õp Kärt Tõnisson) UUTE ÕPILASTE LIITUMINE ALATES JAANUARIST

K 16.30-18.00 vanem aste 6.-8. klass (õp Kärt Tõnisson) UUTE ÕPILASTE LIITUMINE ALATES JAANUARIST

Õppe sisuks on täiustada loomulikku liikumist mitmekesiste tantsuliste liikumiskvaliteetidega. Tantsulist loovust, mõtlemist ja liikumismälu arendatakse koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseerimise kaudu. Tantsuliste oskuste arendamiseks harjutatakse erinevaid tantsutehnikaid ja kombineeritud tantsuelemente. Rakendatakse kompositsiooni, lahendatakse loovaid ülesandeid nii isikliku liikumiskeele arendamiseks kui grupi arengu huvides, esitatakse tekkinud omaloomingut ning mõtestatakse nähtut grupis. Samuti arutletakse tantsuetenduste ja -filmide ning muude tantsu puudutavate teemade üle. Tervislikkust silmas pidades tegeletakse järjepidevalt teadliku ja tasakaalustatud lihaskonna treenimisega, loomuliku õige hingamisega. Kõigis tunni osades on võimalik käsitleda muusika ja liikumise seoseid.

 Kaasaegne ballett

T  15.30-16.30 algajad 1., 2. kl  (õp Eike Ülevain)

    16.00-17.00 kesktase 3.-5. kl (õp Eike Ülevain) Grupp ootab täitumist!

K 18.00-19.00 edasijõudnud 6.-8. klass (õp Kaja Lindal)

Ballett ja selle õppimine on aja jooksul väga palju muutunud. Kaasaegne ballett seob erinevaid tantsutehnikaid ja arvestab keha individuaalseid omadusi. Balletitreening tugevdab luid ja lihaseid, arendab koordinatsiooni ja musikaalsust. Suurt rõhku pannakse loova tantsija kujunemisele ja koos liikumisele. Balletitunnis keskendutakse klassikalise tantsu tehnika abil keha täpsele joondumisele, rühile, plastilisusele ja teadlikule anatoomiast lähtuvale kehakasutusele.

 

Draamaring, kuutasu 25 eurot, 1 kord nädalas

(õp Jan Erik Ehrenberg) Osa tunde septembris ja oktoobris asendab õp Markus Helmut Ilves.

E 15.30-16.45 (1.-4. klass) ruumis 2t

K 15.45-17.00/17.15 (5.-8. klass) ruumis 2t
Draamaringis on võimalik lendu lasta oma fantaasia ning leida pikkadest koolipäevadest erinevate harjutuste ja mängude kaudu vaheldust. Draamaringi võlu seisneb ühtlasi selles, et teatrikunsti on võimalik koondada kõik teised kunstid: muusika, maalikunst, tants jne, mis tähendab, et osalised saavad draamaringis ka oma teisi oskusi kasutada. Draamaring arendab loomingulisust, õpetab meile koostöö olulisust ning aitab meil end kaasaelamise läbi ettevalmistada erinevateks olukordadeks, mis elus võivad ette tulla. Erinevate harjutuse tegemine ja ülesannete täitmine aitab ühtlasi teravdada meie meeli ka meid ümbritsevate inimeste ning iseenda suhtuses. Kõige selle keskmesse jääb aga mäng ja mängurõõm. Koos mängides ja harjutusi tehes saavad osalised ka üksteist paremini tundma õppida ning draamaringi positiivne õhkkond annab toe igaühe loomingulisele arenemisele.
Draamaringi viiakse läbi kahes erinevas vanuserühmas: I grupp (5.-8. klass) ja II grupp (1.-4. klass). Vanusele vastavalt keskendub esimene grupp rohkem erinevatele näitlejaharjutustele, lavakõnele ja etüüdidele ning teine grupp mängudele ja ülesannetele. Draamaringi on oodatud kõik huvilised ning mingeid erioskusi nõutud ei ole.

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish