Sõna ja kultuur
Alguses oli Sõna... (Jh 1,1). Maailm on loodud Sõna kaudu ja Sõna järgi. Lähtumine Sõnast ja pürgimine Sõna suunas. Inimene Sõna mõjuväljas ja sõna inimese mõjuväljas. Keel kui kultuuri kandja. Ühise keele ja meele leidmine. Sõna vahendamine.

 

Loodus ja inimene
Alguses lõi Jumal taeva ja maa (1Ms 1-4). Tehkem inimesed meie näo järgi ja meie sarnasuse järgi, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad! (1Ms 1,26).


Looming kui tunnistus Looja ilust, tarkusest ja armastusest.
Inimese vastutus Looja loomingu aednikuna. 
Keskkonnahoid, tervishoid, 
inimese tervis kui terviklik nähtus. 
Vaimne tervis, tervete suhete ja 
psühhokliima loomine ja hoidmine.
Reaalteadused kui maailma 
toimimise seaduspärasuste 
mõistmine.
Alussambad:
• Globaalsed lahendused
• Rakendusteadused (inseneeria, biorobootika, rakendusökoloogia, mehhatroonika)
• Keskkonnaprojektid

 

Kuju ja disain
Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse (1Kr 13,12). Algkujust lähtumine, algkuju poole pürgimine. Kuju kui mõtte esitamise viis ja vahend. Põline kui kaasaegse kuju lähtepunkt. Lahendus kui meetod mitte meedium. Probleemi märkamine, mõistmine ja lahendamine teisekeskselt ning valdkonnaülese liimi, oskuse ja vahendina.
Alussambad:
• Algkuju

• Klassikaline kunst

• Kaasaegsed väljendusvahendid


 

Andmeanalüüs ja infotehnoloogia
Meie oleme Jumalast; kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõe vaimu ja eksituse vaimu (1Jh 4,6). 

Nii õigete andmete eetiline tõlgendamine kui digitehnoloogiate loomine vajavad eeskätt sisemist koordinaatteljestikku alles seejärel valdkonnasiseseid teadmisi ja oskusi. Mõjusad relvad eeldavad tugevat ja tundlikku südametunnistust. 

Alussambad:
• Andmete hankimine, valideerimine, puhastamine

• Kriitiline analüüs

• Mudelite loomine ja analüüs

• Seoste leidmine

• Andmete baasil loo jutustamine, visualiseerimine ja esitamine


EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish