PJK HUVITEGEVUS 2017/2018

 

Meie koolis on võimalik huvitavate asjadega tegeleda ka pärast koolitundide lõppu! Käesoleva kooliaasta ringide tutvustused leiate allpool. Huviringid on avatud nii meie õpilastele kui ka lastele teistest koolidest. Uudisena pakume sel õppeaastal huviringe ka täiskasvanutele. Tundide toimumise ajad on näha registreerumisvormis:

PJK huvikooli registreerumine meie kooli õpilastele: https://goo.gl/forms/THbmwNlTPgYLqrdL2
PJK huvikooli registeerumine täiskasvanutele: https://goo.gl/forms/bRo2uJBKzqAt2w383
PJK huvikooli registeerumine teiste kooli õpilastele: https://goo.gl/forms/Aezbpf9t8pHssbN12

 

Küsimused ja puudumisest teatamine, huvikool: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Küsimused ja puudumisest teatamine, muusikakool: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

  

TANTSUKOOL

Kaasaegne tants (õp Kärt Tõnisson)

Õppe sisuks on täiustada loomulikku liikumist mitmekesiste tantsuliste liikumiskvaliteetidega. Tantsulist loovust, mõtlemist ja liikumismälu arendatakse koreograafiliste jadade õppimise, loomise ja improviseerimise kaudu. Tantsuliste oskuste arendamiseks harjutatakse erinevaid tantsutehnikaid ja kombineeritud tantsuelemente. Rakendatakse kompositsiooni, lahendatakse loovaid ülesandeid nii isikliku liikumiskeele arendamiseks kui grupi arengu huvides, esitatakse tekkinud omaloomingut ning mõtestatakse nähtut grupis. Samuti arutletakse tantsuetenduste ja -filmide ning muude tantsu puudutavate teemade üle. Tervislikkust silmas pidades tegeletakse järjepidevalt teadliku ja tasakaalustatud lihaskonna treenimisega, loomuliku õige hingamisega. Kõigis tunni osades on võimalik käsitleda muusika ja liikumise seoseid.

Ballett (õp Eike Ülevain)

Balletitunnis õpitakse läbi klassikalise tantsu süsteemi balletielemente, terminoloogiat,  kombinatsioone, positsioone ja balletikunsti esteetikat. Tehakse üldfüüsiliselt tugevdavat trenni ja  tantsulisi loovharjutusi. Nüüdisaja ballett kasutab ka teiste tantsustiilide, samuti akrobaatika elemente, kuid treeningu aluseks on unikaalne süsteem, mis on hea vundament mistahes liikumisele. Ballett tugevdab luid ja lihaseid, arendab painduvust, rütmitaju, muusikalist kuulmist, head rühti ja koordinatsiooni. 

Võimlemisring (õp Hella Mällo)

Treeningutel õpitakse nii iluvõimlemise, akrobaatika, rühmvõimlemise kui ka vahenditega
žongleerimise elemente. Arendatakse rühti, jõudu, painduvust, koordinatsiooni.
Võimalik
valida kahe taseme vahel: 1. aste ja algajad ning 2. aste ehk edasijõudnud.

KEELTEKOOL

Hispaania​ ​keel​ ​(õp​ ​Mery​ ​Kodavere)
3.-5.​ ​klasside​ ​õpilastele​ ​kaks​ ​korda​ ​nädalas,​ ​võivad​ ​kaasneda​ ​kodused​ ​ülesanded.

Vene​ ​keel​ ​võõrkeelena​ ​I​ ​klassidele​ ​(õp​ ​Diana​ ​Startseva)

Vene keele huviring on 1. klasside õpilastele ning õpe toimub mängulises vormis. Huviringis lauldakse, lavastatakse näidendeid, mängitakse mänge, lauldakse laule, loetakse luuletusi vene keeles​ ​jne.

Vene​ ​keele​ ​kultuuriring​ ​vene​ ​emakeelega​ ​lastele​ ​(õp​ ​Maria​ ​Sibul​ ​ja​ ​õp​ ​Irina​ ​Pärt)

Vene kultuuriringis räägime vene rahva ajaloost, tavadest ja kommetesttutvume, tutvume õigeusu ajalooga Venemaal ja Eestis. Tutvume vene muinasjuttude ja klassikaliste kirjandusteostega ning vaatame​ ​filme​ ​ja​ ​mängime.

KUNSTIKOOL​ ​​(õp​ ​Getter​ ​Vahar​ ​ja​ ​õp​ ​Liis​ ​Serk​)

PJK Kunstikool loob lastele hooliva ning motiveeritud keskkonna süvendatud kunstihariduse omandamiseks, loominguliseks eneseväljenduseks ning isiksuse arendamiseks. Pakume lastele võimalust kogeda ja ise luua ilu toetavas atmosfääris. Arvestame iga lapse individuaalset eripära ning visuaalset tundlikkust. Eesmärk on läbi käelise kunstitegevuse toetada lapses avatust ilusale ja heale, võimet märgata ning läbi elada, aga ka väljendusjulgust ja oskust leida loovaid lahendusi. Kujutav kunst aitab otsida teed Algkujuni, aimata aukartuse ning härdusega Jumala saladuste ilu ning ülevust. Jumal puudutab meid nii meele, südame kui ka aistingute kaudu. Kunstiharidus tasakaalustab kooli kohati paratamatult liigset rõhumist intellektile ja annab võimaluse olla aeglases, vaikses, sisekaemuslikus ning süvitsiminevas nähtamatu ja nähtava ilu läbielamises, reaalses kogemises ning “kinnipüüdmises”. Kavandamisel panustame kunstiloome protsessile kui eraldiseisvale eesmärgile. Tähtis on leida väärtuslik aeg pühendumisele ning tegevuse tähenduslikkusele. Õppetöö toetab ka loovat reeglipärasust, mille kokkulepitud piirides püüame leida isikupäraseid lähenemisviise. Õpime üksteiselt ja otsime koos põnevaid lahendusi! Ühise loomeaja ning kunsti abil panustame looduskeskonna kui ka sotsiaalseja kultuurikeskkonna hoidmisele ning väärtustamisele. Kunstikooli roll ühiskondlikus plaanis on arendada avatumat mõtteviisi ning tugevadada loomingulist lähenemist erinevates eluvaldkondades, märgata ning hinnata kunsti meie ümber. Tunniteemade valikus lähtume elust meie sees ja ümber, kirjandusest, rahvapärimusest, muusikast, rahvuslikkusest ning traditsioonidest, maailma erinevatest kultuuridest ning keskkonnast. Läbivate teemade käsitlemise eesmärk on avardada loometegevusega käigus õpilase silmaringi ja tekitada huvi ning kokkupuutepunkte erinevate valdkondadega. Õpime tundma huvitavaid tehnikaid ning töövõtteid. Õppetöö lõpeb kujundava hindamisega. Alustame sellest, et võtame aja vaatadata üksteise poolt loodut ning seejärel kuulame, mida lapsed näevad ning tunnevad. Õpilasel on võimalik jagada oma loomelugu ning alles​ ​siis​ ​loome​ ​arutelu​ ​õpilase​ ​ja​ ​õpetaja​ ​vahel.

Maailmas on palju ilusaid vaatamist väärivaid asju ning pilte. On oluline anda silmadele aega vaadata ja näha. Kooli eesmärk on võtta õppimist ja protsessi kui loomist, kasvatada ilumeelt ning​ ​võtta​ ​aega​ ​ilu​ ​nautida.​ ​Õpime​ ​luues​ ​ja​ ​lubame​ ​loodu​ ​ilul​ ​osaleda​ ​enda​ ​kujunemisel.

HUVIKOOL

Käsitöö​ ​ja​ ​meisterdamine​ ​(õp​ ​Carolin​ ​Freiberg)
Käsitöö- ja meisterdamisringis õpime tundma käsitööoskusi, kuid teeme ka loomingulisust nõudvaid​ ​ülesandeid.

Õpime lähemalt tundma järgmisi materjale - paber, vill, lõng, puuoksad, traat. Samuti tutvume erinevate materjalidega, millest saab voolida. Süveneme sellesse, mida huvitavat nendest käepärastest vahendidest luua saab. Õpime voltima erineva raskusastmega origamimudeleid, voolime ja meisterdame pisikesi skulptuure, punume paelu, õpime heegeldamist ja kudumist. Kõik​ ​loovülesanned​ ​sobivad​ ​nii​ ​tüdrukutele​ ​kui​ ​poistele.

Kokakunsti​ ​salaring​ ​(õp​ ​Kärt​ ​Tõnisson)

Kokandusringis on võimalus arendada huvi toiduvalmistamise vastu. Lapsed saavad katsetada erinevaid retsepte ning oma fantaasiat kasutades neid oma maitse järgi täiendada. Valmistame erinevaid küpsetisi, suupisteid, salateid ja palju muud, lähtudes tervislikkusest. Samuti on võimalus​ ​ise​ ​uusi​ ​retsepte​ ​välja​ ​mõelda​ ​ning​ ​pärast​ ​isevalmistatud​ ​maitsvat​ ​toitu​ ​nautida.

Keraamika-​ ​ja​ ​skulptuuriring​ ​(õp​ ​Hemmelin​ ​Malken)

Keraamikaringis on hea võimalus proovida oma käega savist esemete valmistamist. Ringis saab proovida erinevaid tehnikaid ning valmistada esemeid. Õpilased omandavad teadmisi materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööriistu ja kasutada esmaseid töövõtteid. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust. Tööülesannete valikul seatakse eesmärk arendada laste vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu,​ ​ruumitaju,​ ​kujutlusvõimet,​ ​ilu​ ​märkamist​ ​jne.

Puutöö​ ​vene​ ​keeles​ ​(õp​ ​Maksim​ ​Korvatsov)

Huviringis õpime meisterdama peamiselt puidust, kuid kasutame ka teisi materjale. Alustame lihtsate ülesannete täitmisest ja liigume keerulisemate tööde teostamise poole. Saame teada, milliseid tööriistu on meisterdamiseks vaja, kuidas neid ohutult kasutada, kuidas peab mõõtma ja arvutama ning tööjoonist koostama. Tunnis leiutame, sepitseme, kujundame, ühesõnaga - tegeleme​ ​loominguga.​ ​Lisaks​ ​õpime​ ​vene​ ​keelt.

Arvutijoonistamine​ ​ja​ ​koomiks​ ​(õp​ ​Joonas​ ​Sildre)

Huviring​ ​tutvustab​ ​arvutiga​ ​joonistamise​ ​vahendeid​ ​ja​ ​joonistusprogramme.​ ​Õpilased​ ​saavad proovida​ ​joonistada​ ​joonistusülesandeid.​ ​​Tutvutakse​ ​värviõpetusega​ ​kasutades​ ​arvutigraafika võimalusi​ ​valmistada​ ​arvutijoonistusi.

Malering​ ​(õp​ ​Priit​ ​Paabo)

Male huviring on täienduseks II klassis toimuvale maleõppele. Ehk siis tegeletakse süvendatult malesaladuste uurimisega. Analüüsitakse seise ja partiisid, lahendatakse ülesandeid, lõppmänge, kirjutatakse üles partiisid, tutvutakse turniiri reeglitega ja malekellaga ning mängitakse omavahel. Osaleda võivad kõikide klasside õpilased, eeltingimuseks on reeglite tundmine, seega võivad liituda​ ​ka​ ​esimese​ ​klassi​ ​lapsed,​ ​kes​ ​on​ ​varem​ ​mänginud.

Robootika​ ​(õp​ ​Marko​ ​Pachel)

Huviringis õpime tundma erinevaid roboteid ning töövahendeid ja mõõteriistu, tutvume elektroonika alustega nii teoreetiliselt kui praktiliselt, programmeerime, joonestame arvutiga ja ehitame võistlusroboteid. ​Õpime koos mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid. Roboteid ehitades arendame käelisi oskusi ja loovust, õpime koos tegutsema, tuletama, analüüsima ning planeerima.

Teadusring​ ​(õp​ ​Marko​ ​Veinbergs)

Teadusringi​ ​on​ ​oodatud​ ​sel​ ​aastal​ ​katsetama​ ​ja​ ​avastama​ ​uued​ ​huvilised,​ ​kes​ ​ei​ ​ole​ ​varasemalt teadusringis​ ​osalenud.

Matemaatikaring​ ​(õp​ ​Kadri​ ​Hiob)

Matemaatikaringis omandame baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid. Tutvume​ ​kujundite​ ​ja​ ​numbritega,​ ​nuputame​ ​ning​ ​läheneme​ ​matemaatikale​ ​mänguliselt.

Jalgratturi​ ​koolitus​ ​(õp​ ​Sandra​ ​Müürisepp)

Jalgrattur võib sõiduteel liikuda üksi alates 10. eluaastast, kui ta omab jalgratturi juhiluba. Huviringis läbitakse nii teoreetiline kui ka praktiline osa ning mõlema osa lõpus sooritatakse eksam. Teoreetilistes tundides õpitakse tundma liiklusreegleid, mõisteid, liikluskorraldust, liiklemist erinevates olukordades, liiklusohutust ja muud jalgrattaga liiklemiseks olulist. Sõidutundides õpitakse jalgratast käsitsema, sõitma õppeplatsil, liikluses ja eriolukordades. Mõlemad​ ​eksamid​ ​edukalt​ ​sooritanud​ ​õpilased​ ​saavad​ ​endale​ ​jalgratturi​ ​juhiload.

Jalgpall​ ​(treener​ ​Rando​ ​Hallik​ ​/​ ​huvikool​ ​Kratila) Trennid​ ​toimuvad​ ​kaks​ ​korda​ ​nädalas​ ​Kotka​ ​staadionil.

MUUSIKAKOOL 

Küsimused ja puudumisest teatamine: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muusikakoolis toimub pilliõpe individuaaltundides, üks või kaks korda nädalas:

Klaver (õp. Valeria Jagudina, õp. Diana Liiv)

Viiul (õp. Mari-Liis Urb)

Klassikaline kitarr (õp. Matteo Laurenzi)

Trummid (õp Veleria Jagudina)

Flööt (õp. Tarmo Johannes)

Plokkflööt (õp. Maris Lend)

Bariton (õp. Priit Paabo)

Solfedžo (õp. Gajane Meletjan)

Hääleseade (õp. Gajane Meletjan, õp. Maarian Lend)

Bänditund (õp. Daniel Reinaru)

Eesmärgiks on arendada laste koosmänguoskusi. 

Arvutimuusika (õp. Daniel Reinaru)

Eesmärgiks on anda lastele oskused arvutit kasutada pillimängu salvestamiseks ja muusika loomiseks.

HUVIKOOL TÄISKASVANUTELE

Painutus-sirutus-võimlemine (õp Kärt Tõnisson)

Hispaania keel täiskasvanutele (õp Mery Kodavere)

Vene keel täiskasvanutele (õp Inna Sibul)